Lázár sírjánál

Hiszek benned! Hiszem az eszményi világ valóságát!

a) Minden haladás célja: alávetni a világot a fölényes léleknek, kiemelni létünket a mechanika fölé; de hogy ezt elérjük, okvetlenül tartalom kell eszményeinkbe is; gondolataink Istenről, lélekről, erkölcsről, nem lehetnek üres, hiú tükrözések! Elviselnők-e azt, hogy diadalmasan kiemelkedve elemek s természet fölé, végtelen ürességet s semmiséget rögzítsünk? Nem; mindaz, amit tudomány, gazdasági s társadalmi haladás alatt értünk, csak külre való viszonyunkat érinti; a belső az az én életem, öntudatom, tartalmam, s az mind tükrözés legyen? Ellenkezőleg: ez az igazi valóság; lelkem, Istenem, örök életem; ezt alakítom ki. Mily barbárság pénzben, hatalomban, gyárakban, vásárban, kocsmákban, sajtóban, külsőséges életben keresni az élet értékét. Én a lélekben keresem s találom!

b) Hiszek az erkölcsi rendben. Az velem szemben áll s parancsol, s amit parancsol, azt akarom s bírom. Életem belsőmből fakad, annak tehát én adok formát; szenvedéseimnek s örömeimnek egyaránt. Én fémjelzek mindent; amit szeretek, az nagy, amit megvetek, az kicsiny. A környezet sokat ronthat, de vele szemben is öntudatára kell ébrednem erőmnek. Belőlem fakad az élet, az erkölcsi erő; én vagyok a művész, a teremtő. Erkölcsivé válik, amihez nyúlok, mint a mesében arannyá vált minden Midasz király érintésére. Életté, szépséggé változtathatok el mindent. Belenézek a lelkembe, mint a buzogó források mélységeibe, melyek apadnak s dagadnak. Lelkemben egyesül természet s kegyelem, s amit természettől nem bírnék, azt kegyelem által bírom.

c) Erkölcsi világom lelke s hordozója a szabadság. Isteni hasonlatosságom legeredetibb vonása. Önmagamból veszem elhatározásaimat; akarom s vannak. Ez a teremtő erő föl nem mérhető semmivel, mint ahogy Newton és Leibniz gondolatait nem lehet kimagyarázni a táplálékból, úgy a szabadságot nem a fizikából. Ez eredeti, szuverén képességgel megtisztelem Uramat: 1. hitemben. Hiszek, vagyis szabad odaadással függök rajta értelmi világomban; 2. öntudatom egész vonalán; azt teszem, amit az Úr akar. Ez élet és tartalom!