A hű szolga

Én is mondom nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamisság mammonájából, hogy mikor megfogyatkoztok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba” (Luk. 16,9).

Gyűjtsünk kincseket azáltal, hogy mindenben hívek vagyunk.

a) „Légy hűséges”; ez kedves kifejezés e helyett, hogy: légy szolgám. A szolga keveset mond, a hűséges többet mond; kilátást nyit a barátságra… az eljegyzésre. Barátok, jegyesek az igazi hűséges lelkek. – Isten akarja, hogy hű legyek, mert rám bízta magát s kincseit. 1. Szolgája vagyok, 2. barátjának kell lennem, 3. édes jegyese lehetek. A hűség sehol másutt nem oly radikális, mint itt, hol tényleg mindenünk az övé s mindenünkkel az ő érdekeit kell szolgálnunk. Csak őt s az övét kell keresnünk. Adj oda mindent: munkát, örömöt, könnyeket, vágyat, bánatot… életet. Szemeddel, lelkeddel függj rajta. Most engem viszesz, – mondja hű szolgájának az Úr – terhed vagyok. Úton vagy, isteni teherhordó, Porondon küzdesz, te isteni küzdő, „usque… usque ad mortem”, egész a halálig; ekkor majd én megfizetek neked.

b) „Halálig hű”. Csak ily összeköttetéseket ismer a mély, szenvedélyes szeretet. A lelkek mélységének különös szépsége a végleges kitartás. Kitartani egy életen át; több az, mint pusztán, viharon, hullámon, vízen, tűzön át; ezek csak szimbolumai az életnek, de több van erőszakosságból s nehézségből az életben, mint ezekben; több kín, több keserv, több lökés s csapás. – Élet is, halál is misztériumok; menj át hű lélekkel rajtuk. – Sok kételyed, megrendülésed lehet… légy hű; sok hideg, sötét szellemmel érintkezhetel, s vigasztalan lelki világokon vezethet utad… légy hű,… sokat nem értesz… légy hű; megzavarodol s csüggedsz…, légy hű. A te pszichéd a hűség mindhalálig; repülj, repülj…

c) „S neked adom az élet koronáját”, vagyis a koszorús életet. A korona szépséget s fölséget ad; a koszorú virágból van kötve; illat, kellem, életöröm, tavaszi lendület, menyegzős lélek jár vele. Neked adom a virágos, a szép, az életerős, örömteljes életet. – Itt is élvezed már, ha hű vagy, s teljesen élvezed halálod után, mikor lelked a szabadabb, erőteljesebb életre alkalmas lesz. – Az isteni akarattal szemben nem úgy állok, mint egy rajtam kívül álló regulával, hanem önakaratommá, hűséges, folytonos érzületemmé változtatom el azt. Ez által lesz enyém s lesz énemmé!