A názáreti zsinagógában

a) „És jöve Názáretbe, hol felnövekedett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és fölkele olvasni. És adaték neki Jeremiás próféta könyve. És föltárván a könyvet, azon helyre talála, hol írva vala: Az Úr lelke rajtam, azért kent föl engem és elküldött engem örömhírt vinni a szegényeknek, meggyógyítani a töredelmes szívűeket” (Luk. 4,16). Jézusnak első, a szentírásban regisztrált föllépése! Bemutatja […]

A házasságkötés szertartása

Az esketés A szentség kiszolgáltatása A pap egyházi ruhában az oltárhoz megy, ahol őt a násznép várja. A jegyesek – a menyasszony a vőlegény balján – az oltár előtt inkább a lecke oldalán állanak. Mögöttük a tanúk (a násznagyok). Pap (P.): Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. P.: Mi a neved? Felelet (F.) N. és N. (A vőlegény […]

Szeptember 20. Szerda, Szent Euszták és társai vértanúk – Őszi kántorböjt, Szent Máté apostol vigíliája ≠

»Szükséges, hogy megkísértess, mint Jób.« „Uram, ha így kell lennie, most bocsássad ránk a kísértéseket; hanem ajándékozz meg a türelmesség erényével!” „Légy állhatatos, hiszen irgalmasságom óvja lelkedet!” „Adj nyugalmat, Uram, szorongattatásomban, s légy őrzője az én számnak, nehogy szívem a káromlás szavaira vetemedjen, s elvettessem arcod elől.” Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan […]