Keresztelő Szent János Isten prófétája és követe

„Tehát mit mentetek ki látni? Prófétát-e? Sőt mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Mert ez az, kiről írva vagyon: Ime én elküldöm angyalomat színed előtt, ki elkészíti előtted a te utadat” (Máté 11,9). a) A próféta olyan, mint a hegy, kiemelkedő ember; a nagy gondolatok, a lelkesülés embere. Rajta pihen az Isten gondolatainak napsugara; ő állítja meg a szellemi világ felhőit […]

IGNIS ARDENS — LÁNGOLÓ TŰZ

Szent X. Piusz pápa hitvalló ünnepe Szent Mihály havának harmadik napja Instaurare omnia in Christo – megújítani mindent Krisztusban. Ez volt az „E Supremi” kezdetű programadó enciklikájának az Efezusi levél (I: 10) ihlette jelmondata, mely egész pápaságát meghatározta. Már a megválasztása sem ment zökkenőmentesen. A szabadkőművesek jelöltjét – Rampolla bíborost – csak I. Ferenc József ausztriai császár és magyar apostoli […]

A jegyesek vizsgálata és kihirdetése

A jegyesek vizsgálata Még az esetben is, ha a házasulandók hivatalos eljegyzést kötni nem akarnak, illendő, sőt szükséges, hogy legelsőbb a plébániahivatalhoz forduljanak s ott a házasságkötési szándékukat a lelkipásztor előtt kijelentsék. Ha a házasulandók különböző plébániából valók, ez a jelentkezés lehetőleg a menyasszony plébánosa előtt történjék. A plébánosnak hivatásával járó szigorú kötelessége a jegyeseket megkérdezni: a) nincs-e valamely nyilvános […]

Szeptember 6. Szerda, Köznap – Goretti Szent Mária

„Őrizd Máriás tisztaságodat, de becsüld is meg mindenkiben ezt!”A tizenkét évesen vértanúhalált halt Goretti Szent Máriára emlékezünk. Goretti Mária az olaszországi Corinaldóban született 1890. október 16-án.Goretti Mária szüleinek volt néhány hold földjük Corinaldóban, de ebből a család nem tudott megélni. Elköltöztek hát, és Nettunótól 11 kilométerre, Ferriere di Concában egy özvegy emberrel, Serenellivel és ennek fiával közösen béreltek egy kisebb […]