„Szellem és élet”

a) Pünkösd van, a Lélek ünnepe. Lejött az égből a fergeteg szárnyain, a szél zúgása az ő beharangozása, villámait lehozta s tüzes nyelvekké olvasztotta; angyalait fönthagyta, de kerubos, szeráfos, bátor lelkeket állított a világba, apostolokat; tüzes szavak, ihletett arcok, megindult tömeg az ő művei. Pünkösd van. Ez a Lélek a hitnek lelke s ugyancsak az isteni szereteté, a tisztult lelkiségé, […]

Testünk és lelki életünk

„Nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek lakik és akit az Istentől vettetek? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a ti vételáratok! Dicsőítsétek meg tehát az Istent testetekben!” (1 Kor 6,19-20) Testünket Isten teremtette, csodálatosan berendezte és lelket lehelve belé életet adott neki. Isten Fia emberi testet öltött magára, a Szentlélek testünket a keresztségben megszentelte […]

Május 22. Hétfő, Mennybemenetel nyolcadában

KÖNYÖRGÉS A SZENTLÉLEKHEZ Szentlélek! Fő jó! Szent nevedBorítsa lángba szívemet!Tüzednek édes lángja fennenLobogjon vígan én felettem.Ébresszen bennem szent kegyedSzerelmes, élő, nagy hitet! Világíts át, Te, drága Fény,Nehogy sötétben haljak én.Te szent árnyékod hűvösítsen,Hogy idegen tűz ne hevítsen.Szívemnek kertje élni fog,Ha hull rá égi harmatod. Fő Vigasz, várom jöttödet,Csókold életre lelkemet.Ajándékaid, mint a tenger,S Nélküled koldus csak az ember.Itt van szívemnek […]