Jézus az Olajfák kertjében

„Akkor méne Jézus velök a majorba, mely Getszemáninak neveztetik és mondá tanítványainak: Üljetek itt, míg amoda megyek és imádkozom…, kezde bánkódni és szomorkodni s mondá nekik: Szomorú az én lelkem mindhalálig” (Máté 26,36). a) Sebek, szögek, tövisek, kereszt, vér ékesszóló kinyilatkoztatásai ugyan a fájdalomnak, de a szenvedés mélysége, tüze és kínja belül a lélekben van. Azért az Úr Jézus is […]

Jézus Krisztus magára vette a kereszthalált

„Kínzaték Poncius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték” (4. hitágazat) Miután Jézust halálra ítélték, kivezették, hogy keresztre feszítsék. Jézus maga hordta a keresztet és ment a helyig, amelynek neve Koponyahely volt. (Héberül Golgota) Ott megfeszítették őt. De Jézus ezt mondotta: „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” És kilenc óra tájban Jézus ezt mondotta: „Beteljesedett.” Azután nagy szóval […]

Február 25. Szombat, Köznap – Nazinzi Szent Cezáriusz

Szent Cezárius hitvalló testvérbátyja volt Naziánzi Szent Gergelynek és Szent Gorgóniának. Szülői, idősebb Szent Gergely és Szent Nonna, ezt a gyermeküket is nagy gonddal nevelték. Tanulmányait Alexandriában végezte és a császárok udvari orvosa lett Konstantinápolyban. Hitehagyó Julián alatt inkább fényes állását hagyta ott, mint hitét. Ugyanígy tiszta erkölcsét is megőrizte az udvari élet kísértései közepette és később Bitínia tartomány kincstárosának […]