Február 21. K Köznap – Szent Eleonóra özvegy

Szent Eleonóra özvegy. Mélyen vallásos és sokat adakozó francia hercegnő volt. III. Henrik angol király (1216-1272) felesége lett. Az udvari élet közepette is megtalálta a buzgó ima lehetőségét, és még több alkalmat talált a jócselekedetekre. Amikor férje meghalt 1272-ben, a kolostori életet választotta.

Kempis Tamás imája az angyalokhoz és minden szentekhez

Ég polgárai, halljatok
és figyeljetek, angyalok!
Én kérlek, ki e bánatok
völgyében száműzött vagyok.

Ti örök örömök között,
én pedig szegény száműzött;
ebből kell megbecsülnötök:
csoda-e hogyha így nyögök?

Sokáig élni idelenn
s Krisztust nem látni sohasem:
fáj a léleknek végtelen,
kit Érte lankaszt szerelem.

S mint délben aggódó ara:
kérdi, mátkája hol marad,
kihez misztikus szín alatt
e távolból is hű maradt?

Hit, remény, s tiszta szeretet
kérdik Jézust, hová siet?
„Rabbi, hol a ház, mely tied?
Mért téssz úgy, mint ki messze megy?”

„Hogy tőled így távolodok,
ne sírj, óh lélek, ne zokogj!
Ama honba küldd sóhajod,
hová előtted indulok!”

„Vigaszod támaszom legyen,
cseppenkint hulló kegyelem,
társaidtól segedelem
s hogy kínod égi bért terem.”

„Én az Atyához fölmegyek
s Szentlelkem küldöm el neked
hogy benne, mint bennem, szíved
viduljon, míg jársz föld felett.”

(Babits Mihály fordítása)