Jézus Krisztus Isten Fia és igaz Isten

A jeruzsálemi templomszentelés ünnepén ezeket mondotta Jézus: „Én és az Atya egy vagyunk.” Ekkor a zsidók követ ragadtak, hogy megkövezzék őt. Azt hozták fel ellene, hogy káromolja Istent: „Ember létedre Istenné teszed magadat.” Jézus ezt válaszolta: „Miképp mondhatjátok: „Te istenkáromló, mivel azt mondottam: Isten Fia vagyok? Higgyetek az én tetteimnek, akkor majd belátjátok, hogy az Atya énbennem van és én az Atyában.” (Jn 10,22/38)


A mennyei Atya kinyilatkoztatta, hogy Jézus Isten Fia. Midőn megkeresztelték őt a Jordán vízében, az Atya hangja hallatszott a mennyből: „Ez az én szerelmes fiam, akiben nekem kedvem telik.” (Mt 3,17) Ugyanezeket a szavakat mondotta az Atya Jézus színeváltozásánál a hegyen.

Jézus maga is mondotta, hogy Ő Isten Fia. „Fiúnak” nevezte magát (Mt 11,27). Ezt mondotta: „Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,30) Ő Isten Egyszülött (vagyis egyetlen) Fia. – Jézus egyszer megkérdezte az apostoloktól: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter megvallotta: „Te Krisztus vagy, az élő Isten Fia”. Jézus helyben hagyta ezt a vallomást, így szólván: „Boldog vagy te Simon, Jónás fia, mert nem a hús és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van.” (Mt 16,15-17) – A főpap ezt mondotta Jézusnak: „Megesketlek az élő Istenre, valld meg nekünk, te vagy-e Krisztus, az Isten Fia?” Jézus így válaszolt: „Te mondád.” (Mt 26,63-64) – Kijelentéseit Jézus csodáival, életével és halálával bizonyította.

Az apostolok is tanúsították, hogy Jézus Isten Fia és e tanúskodásukért odaadták életüket. Pál írja: „Isten nem kímélte tulajdon Fiát sem, hanem mindnyájunkért odaadta őt.” (Róm 8,22). János mondja: „Isten szeretete abban nyilvánult meg miirántunk, hogy az Atya az Ő Egyszülött Fiát küldötte a világra, hogy őáltala éljünk.” (1 Jn 4,9)

Mivel Jézus Isten Egyszülött Fia, igaz Isten Ő, mint az Atya. Tamás elismerte: „Én Uram és én Istenem.” (Jn 20,28) János írta: „Ez az igaz Isten.” (1 Jn 5,20) Pál „örökké áldandó Istennek” nevezte Jézust. (Róm 9,5) Jézus isteni lényege egy az Atyáéval: Ő „Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, Igaz Isten az Igaz Istentől, egylényegű az Atyával.” (A szentmise hitvallása) Mindenben együttműködik az Atyával. Ugyanúgy kell imádnunk és dicsőítenünk Őt, mint az Atyát.

Az apostolok korától kezdve az egész Egyház tanította és vallotta, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és igaz Isten. Ezt a hitet megvédelmezte a tévtanítókkal és hitetlenekkel szemben. Megszámlálhatatlan vértanú megpecsételte vérével. Pápák és püspökök, papok és hívők, tudósok és tudatlanok, atyáink és ősatyáink ebben a hitben éltek és haltak.

Isten szava: Jézus mondotta: „Aki Isten Fiában hisz, az el nem ítéltetik, de aki nem hisz, az már elítéltetett, mert nem hisz Isten Egyszülött Fiában.” (Jn 3,18)

A jeruzsálemi templomszentelés ünnepén ezeket mondotta Jézus: „Én és az Atya egy vagyunk.” Ekkor a zsidók követ ragadtak, hogy megkövezzék őt. Azt hozták fel ellene, hogy káromolja Istent: „Ember létedre Istenné teszed magadat.” Jézus ezt válaszolta: „Miképp mondhatjátok: „Te istenkáromló, mivel azt mondottam: Isten Fia vagyok? Higgyetek az én tetteimnek, akkor majd belátjátok, hogy az Atya énbennem van és én az Atyában.” (Jn 10,22/38)


A mennyei Atya kinyilatkoztatta, hogy Jézus Isten Fia. Midőn megkeresztelték őt a Jordán vízében, az Atya hangja hallatszott a mennyből: „Ez az én szerelmes fiam, akiben nekem kedvem telik.” (Mt 3,17) Ugyanezeket a szavakat mondotta az Atya Jézus színeváltozásánál a hegyen.

Jézus maga is mondotta, hogy Ő Isten Fia. „Fiúnak” nevezte magát (Mt 11,27). Ezt mondotta: „Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,30) Ő Isten Egyszülött (vagyis egyetlen) Fia. – Jézus egyszer megkérdezte az apostoloktól: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter megvallotta: „Te Krisztus vagy, az élő Isten Fia”. Jézus helyben hagyta ezt a vallomást, így szólván: „Boldog vagy te Simon, Jónás fia, mert nem a hús és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van.” (Mt 16,15-17) – A főpap ezt mondotta Jézusnak: „Megesketlek az élő Istenre, valld meg nekünk, te vagy-e Krisztus, az Isten Fia?” Jézus így válaszolt: „Te mondád.” (Mt 26,63-64) – Kijelentéseit Jézus csodáival, életével és halálával bizonyította.

Az apostolok is tanúsították, hogy Jézus Isten Fia és e tanúskodásukért odaadták életüket. Pál írja: „Isten nem kímélte tulajdon Fiát sem, hanem mindnyájunkért odaadta őt.” (Róm 8,22). János mondja: „Isten szeretete abban nyilvánult meg miirántunk, hogy az Atya az Ő Egyszülött Fiát küldötte a világra, hogy őáltala éljünk.” (1 Jn 4,9)

Mivel Jézus Isten Egyszülött Fia, igaz Isten Ő, mint az Atya. Tamás elismerte: „Én Uram és én Istenem.” (Jn 20,28) János írta: „Ez az igaz Isten.” (1 Jn 5,20) Pál „örökké áldandó Istennek” nevezte Jézust. (Róm 9,5) Jézus isteni lényege egy az Atyáéval: Ő „Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, Igaz Isten az Igaz Istentől, egylényegű az Atyával.” (A szentmise hitvallása) Mindenben együttműködik az Atyával. Ugyanúgy kell imádnunk és dicsőítenünk Őt, mint az Atyát.

Az apostolok korától kezdve az egész Egyház tanította és vallotta, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és igaz Isten. Ezt a hitet megvédelmezte a tévtanítókkal és hitetlenekkel szemben. Megszámlálhatatlan vértanú megpecsételte vérével. Pápák és püspökök, papok és hívők, tudósok és tudatlanok, atyáink és ősatyáink ebben a hitben éltek és haltak.

Isten szava: Jézus mondotta: „Aki Isten Fiában hisz, az el nem ítéltetik, de aki nem hisz, az már elítéltetett, mert nem hisz Isten Egyszülött Fiában.” (Jn 3,18)