A szentségek és a bánat

Azt jelenti ez, hogy minden felkészültség nélkül használjuk ezeket az eszközöket? hogy közeledhetünk hozzájuk anélkül, hogy a legcsekélyebb előkészület is szükséges volna? – Éppen ellenkezőleg. – Mi szükséges tehát?

Először is, ami magát a kegyelem közlését illeti, szükséges egy általános készség, hogy aki fölveszi a szentséget, ne állítson akadályt tevékenysége, működése, ereje útjába: non ponentibus obicem. – Vess gátat a hegyipatak vizének; megáll rohanása. Vedd el a gátat, szüntesd meg az akadályt: vize rögtön szabadon vágtat és elárasztja a síkságot. Így van ez a szentségi kegyelemnél is: ha meg is van mindaz, amit a szentségnél meg kell tennünk, szükséges még, hogy a kegyelem ne találkozzék bennünk akadállyal. Mi ez az akadály? Változik a szentségi jelek és az általuk közölt kegyelem jellege szerint. Így például csak akkor nyerhetjük el valamely szentség kegyelmét, ha fölvételébe beleegyezünk. Ha felnőtt ember veszi fel a keresztséget, nem nyerheti el a szentségi kegyelmet, ha akarata ellenkezik a szentség felvételével. A bánat hiánya megakadályozza, hogy elnyerhessük a bűnbánat szentségének kegyelmét. Ugyanígy a halálos bűn is akadály, mely lehetetlenné teszi, hogy elnyerjük az Oltáriszentség kegyelmét. Ha megszüntetjük az akadályt, a kegyelem eláraszt bennünket, mihelyt kiszolgáltatták a szentséget.

De hozzátesszük: tágítsuk ki hittel, bizalommal és szeretettel a lélek befogadóképességét és bőséges lesz bennünk a kegyelem. – Mert bár a szentségi kegyelem lényegében ugyanaz mindenki számára, foka és ereje különböző, azok készültsége szerint, akik befogadják, miután eltávolították az akadályt. Mértéke a lelkek fölkészültsége, nem ugyan lényegét, de működésének termékenységét és tartalmát tekintve. Tárjuk hát szélesre lelkünk kapuját az isteni kegyelem előtt; vigyünk eléje minél nagyobb szeretetet és tisztaságot, hogy Krisztus is elárasszon bennünket isteni életével.

Mert ő, Krisztus, a megtestesült Ige, tehát Isten a szentségi kegyelem első és legfőbb forrása. Miért? Mert egyedül csak ő tudja létrehozni, aki alkotója. A szentségek csupán látható jelek, amelyek arra hivatottak ugyan, hogy közöljék a lélekkel a kegyelmet, de csak mint eszközök működnek. Okai a kegyelemnek, igazi és valóságos, de csak eszközszerű okai.