Február 13. Hétfő, Köznap – Engesztelő nap

Montechiari-ban (vagy Montichiari – Olaszország) 1947. június 13-án Pierina Gilli ápolónőnek megjelent a Szűzanya. Rosa Mystica-nak, Titkosértelmű Rózsának nevezte magát (ahogyan a Lorettói litániában nevezik). Kérte, hogy július 13-a Rosa Mystica ünnepe legyen. Kérte továbbá, hogy a jelenések tiszteletére minden hó 13-a legyen Mária nap, ezeken a napokon zárva lesznek a pokol kapui.
FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.

FELAJÁNLÓ IMÁDSÁGOK

Ima a magyar magzatokért

Uram Jézus! Édesanyád, Szűz Mária közbenjárására, aki
kilenc hónapon át méhében hordozott, és szüzességének
sérelme nélkül szült e világra, általa neked szentelünk
minden anyaméhben lévő magyar magzatot, hogy e
világra megszületve, téged, az örök világosság fényét
megismerjenek, és életük folyamán téged szolgáljanak,
hogy ezáltal a te dicsőségedre éljenek a földön, és
boldogító színelátásodnak örvendjenek a mennyben.
Ámen.

Három „Üdvözlégy” ájtatossága a magzatokért
Szívem mélyéből tisztellek, Boldogságos Szűz Mária,
mint az Örök Atya leányát! Hatalmasabb vagy az ég
összes angyalánál és szentjénél, hiszen téged öröktől
fogva kiválasztott az Isten, hogy az üdvösség munkatársa
legyél. Néked ajánlok és szentelek minden magyar
magzatot. – Üdvözlégy.

Szívem mélyéből tisztellek, Boldogságos Szűz Mária,
mint az Isten egyszülött Fiának Anyját, hiszen általad lett
emberré az Isten, és reád bízta az irgalmasság kincseinek
kiosztását. Néked ajánlok és szentelek minden magyar
magzatot. – Üdvözlégy.

Szívem mélyéből tisztellek, Boldogságos Szűz Mária,
mint a Szentlélek Jegyesét, Isten titkainak tárházát.
Néked szentelek minden magyar magzatot, hogy e világra
születve a Szentlélek Úristen kegyelme által az igaz
katolikus hitet megismerjék, abban hűségesen
kitartsanak, és ezáltal üdvözüljenek. – Üdvözlégy.

Ima e nap haldoklóiért

Boldogságos Szűz Mária, irgalmasság Királynője!
Tekints kegyes szemmel magyar testvéreinkre, kik e
napon távoznak el ebből a világból! Légy oltalmazójuk a
döntő órában, és közbenjárójuk, hogy a pokol örök
kínjaitól megmenekülvén Szent Fiad országába jussanak!
Ámen.

Három felajánló ima a haldoklókért

Legszentebb Szentháromság, felajánljuk néked Jézus
Krisztus minden érdemét hálából azért, hogy drága Vérét
az Olajfák-hegyén érettünk ontotta, s érdemei által
kérünk, add meg minden magyar testvérünknek a jó halál
kegyelmét. – Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

Legszentebb Szentháromság, felajánljuk neked a mi
Urunk, Jézus Krisztus érdemeit, aki érettünk a keresztfán
meghalt, és kérünk, ezen érdemek alapján, légy irgalmas
minden a mai napon hirtelen és készület nélkül meghaló
magyar testvérünkhöz! Szítsd fel szívükben a bűnbánat
tüzét, hogy ezáltal üdvözülhessenek! – Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

Legszentebb Szentháromság, felajánljuk neked a mi
Urunk, Jézus Krisztus minden érdemét, végtelen
szeretetét, mellyel Ő a mennyből alászállott, magára vette
emberi természetünket, hogy érettünk szenvedjen és a
keresztfán meghaljon. Kérünk, ezen érdemek alapján,
add meg a jó halál kegyelmét minden magyar
testvérünknek, és engedd, hogy a lelkek az ég dicsőségébe
jussanak!