Január 7. Elsőszombat

FELAJÁNLÁS  MÁRIA  SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK

Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szívednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak. Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, általa és Vele pedig az örök Atyához!

Így járunk, a hit, remény és szeretet fényében,  hogy a világ megismerje,  hogy Krisztust az Atya küldte,  hogy számunkra elhozza örömhírét.  Mint az Ő követei,  hirdetjük Őt, és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig.

Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt,  egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva és föltámadásának tanúiként az Atyához megyünk. A legszentebb Szentháromság tiszteletére,

akit imádunk és dicsérünk és magasztalunk mindörökké. Amen.