Január 8. Szent Család vasárnapja

IMA A CSALÁDOKÉRT

Családokat oltalmazó kegyes Szűzanya!

Családok védőszentje Szent József!

Családok védőszentje Szent Anna!

Családokat oltalmazó Szent Angyalok!

Imáinkban ma Hozzátok imádkozunk családjainkért.

Kérjük segítsetek a családi szeretet megőrzésében.

Kérjük segítsetek a családokban a béke megtartásában.

Az igaz keresztény értékek szerint való családokért!

Isten áldását kérve a családokra!

Amen.

CSALÁDFELAJÁNLÁS SZENT JÓZSEFNEK

Szent József légy házunk ura, kis családunk pátrónusa.

Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.

Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.

Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk.

Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.

Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos.

Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást.

Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak,

hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen. 

Imádkozzál érettünk, ó Szent Család – Jézus, Mária, Szent József,

hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire, hogy meggyógyulhassunk testben és lélekben, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk: gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen!