Május 16. – Csütörtök

Himnusz Nepomuki Szent Jánoshoz

Alighogy titkos sír fedi Jánost, ezer jel hirdeti,

a parti sás közt égi tűz csodás fényt villant, árnyat űz.

A gonosztettre fény derül, az ellenség megszégyenül,

az Úr számon kér, és lesújt, s a bűnös máris porba hullt.

Kiktől vagyont raboltak el, s kik hírt, nevet vesztettek el,

megtérül bőven mindenük, és visszatér jó hírnevük.

Testünkön betegség nem úr, idők zordsága elcsitul,

békénk felett nem győz a vész, meghalsz, de haláltól se félsz.

A mártír élő nyelve szól az elnémult vércsepp alól,

és fedd, mint Ábel, int, s kiált korholva bűnt s gonosz királyt.

Háromság, egy a lényeged, add hinnünk, Három Örök Egy,

hogy kik Szent Jánost tisztelik, mit tőled kérnek, megnyerik. Amen.

Jézusunk, hozzád jövünk!

Te vagy az Út!Követni akarunk parancsaid és tanácsaid teljesítésével, és példád utánzásával.

Jézusunk, te vagy az Igazság! Te vagy az igazi világosság, amely megvilágít minden embert. Hiszünk Benned, hiszünk tanításod­ban: meg akarunk ismerni, hogy egyre jobban megszeressünk!

Jézusunk, te vagy az Élet! Éltetsz megszentelő kegyel­meddel, amely lelkünk élete; szavaiddal, amelyek az örök élet igéi; az Oltáriszentségben, amely az égből szállott élő kenyér; Szent Szíved által, amely a lelkek iránti szeretettől lángol.

Teljes szívből akarunk, ragaszkodunk szavaidhoz, éhezünk az Oltáriszentség élő kenyerére, kitárjuk Szent Szíved éltető vérének szívünket, és bensőségesen egyesülünk minden szándékoddal.

Bárcsak isteni Szíved uralkodnék az egyház minden gyermekén és az emberiségen. Ámen.

Ima az Oltáriszentség előtt

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelenlévő Isteni Fölség!

Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene,

akit az angyalok és szentek imádnak az égben, mi is imádunk téged az Oltáriszentségben.

Hálát adunk neked Istennek fia, aki emberré lettél, aki az üdvösségünkért áldozatul adtad önmagadat a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítesz minket e megváltó áldozatban.

Hittel valljuk, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él, hiszen azért adtad magadat lelkünk eledeléül, a szentáldozásban.

Engedd Urunk, hogy sohase vegyünk téged ítéletünkre, hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére. Amen.

Az Oltáriszentség imádása

Azért ezt a nagy Szentséget, – Leborulva imádjuk

Teste s Vére a Krisztusnak, – Mert itt vagyon jól tudjuk

Bár elménkkel meg nem fogjuk, – Hitünkkel megfoghatjuk.

Az Atyának és Fiúnak, – Dicséret és tisztesség

Szentlélekkel egyetemben, – Áldás örök dicsőség

Háromságban egy Szent Isten, – Áldjon minden nemzetség!

Amen

Tantum ergo Sacramentum – Veneremur cernui:

Et antiquum documentum – Novo cedat ritui:

Praestet fides supplementum- Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque – Laus et jubilatio,

Salus, honor, virtus quoque – Sit et benedictio:

Procedenti ab utroque – Compar sit laudatio.

Amen