Az utolsó vacsora hangulata

„A kovásztalanok első napján pedig a tanítványok Jézushoz járulának, mondván: Hol akarod, hogy elkészítsük ételedre a húsvétot?… Beesteledvén pedig letelepedék tizenkét tanítványaival” (Máté 26,17). És kezdé mosni a tanítványok lábait” (Ján. 13,5). a) Jézus hangulata zöldcsütörtök este. Az utolsó vacsora terme telítve van Jézus nagy lelkével. A lelkek is sugároznak, s emlékeikben le van foglalva szellemük. – A kőszén a […]

A gyermek lelki nevelése – iskoláztatás

Az iskolának azonban a szülő helyettesítőjének s képviselőjének kell maradnia, a szülő vallási meggyőződése szerint nevelnie s tanítania. Azért is a katolikus szülőknek feltétlen joguk van a katolikus iskolára. Nem vonjuk ugyan az állam ellenőrző jogát kétségbe. Az állam közegei által utána nézhet, hogy az iskola nevel‑e számára alkalmas és hű polgárokat, de a természet adta szülői jogot el nem […]

Március 29. – Péntek

Litánia Jézus szenvedéséről Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk! Fiúisten, a világnak Megváltója, Szentlélek Isten, Szentháromság egy Isten, Jézus, örök bölcsesség, Irgalmazz nekünk! Jézus, testté lett Ige, Jézus, kit a világ gyűlölt, Jézus, kit harminc ezüstpénzért eladtak, Jézus, ki halálgyötrelmedben vért izzadtál, Jézus, kit Judás elárult, […]

Március 29. Péntek, NAGYPÉNTEK

(szigorú böjt) NAGYPÉNTEK – JÉZUS KRISZTUS KERESZTHALÁLA „Ne sírj Anyám, mert feltámadok…” „Asszony, íme, a te fiad! – Íme, a te anyád!” „Atyám, Szent kezedbe ajánlom lelkemet” Nagypéntek Jézus Krisztus kereszthalálának napja, a Katolikus Egyház legmélyebb gyásznapja, az egyházi év legcsendesebb ünnepe. Ez a nap Urunk és Megváltónk kínszenvedésének, halálának és sírbatételének napja. Az Anyaszentegyház ősi hagyománya szerint nem mutat […]