Március 28. – Csütörtök

AQUINÓI SZENT TAMÁS

Zengd a titkot, hangos ének, Zengd a testet és a vért,

Mit gyümölcse szűzi méhnek Ontott, mint királyi bért

A világ minden bűnének Bőséges váltságaért.

Lett az Isten egy közűlünk, Embertestbe öltözött;

Ige magvát, üdvözűlnünk, Szórta szét a nép között,

S e csodát szerezte ülnünk, Mielőtt elköltözött.

Végső este megfogadta Régi törvény szent szavát:

Törvény mint elébe szabta, Úgy rendelte asztalát,

Ételül hogy általadta Önkezével önmagát.

Az Igének igéjére Testté válik a kenyér,

Lesz a színbor Krisztus vére, Bár szemed hozzá nem ér.

Ezt a hű szív hogy felérje, Csak a puszta hit segél.

Hát e nagy Szentség elébe Hódolattal jőjjetek.

Ó bizonyságok helyébe Új szer ád itt életet.

Érzék nem hat rejtekébe, Csak az élő hit vezet.

Az Atyának és Fiúnak Hajtsunk térdet és fejet,

Kettejüktől származónak Egyenlőkép tisztelet:

Háromságban egy valónak, Földön és a föld felett.

A LELKI ÁLDOZÁS IMÁJA

(Liquori Szent Alfonz Mária)

Ó, Jézusom, hiszem és vallom, hogy igazán, valóságosan és lényegileg jelen vagy a Legszentebb Oltáriszentségben. Mindenek felett szeretlek Téged, és vágyom a lelkembe fogadni Téged. Mivel ebben a pillanatban nem tudlak téged szentségileg magamhoz venni, jöjj és legalább lelkileg költözz a szívembe!

Magamhoz ölellek, mintha már itt lennél, és teljes valómmal egyesülök Veled.

Soha ne engedj elszakadnom Tőled!

Ámen

Loyolai Szent Ignác imája

Krisztus lelke, szentelj meg engem!

Krisztus teste, üdvözíts engem!

Krisztus vére, ihless meg engem!

Krisztus oldalából kifolyó víz,moss tisztára engem!

Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!

Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!

Szent sebeidbe rejts el engem!

Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!

A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!

Halálom óráján hívj magadhoz engem!

Add, hogy eljussak hozzád,és szentjeiddel dicsérjelek téged,

mindörökkön-örökké. Ámen