A gyermek lelki nevelése – a tanítás

Dr. Windhorst 1879. szept. 11-én az acheni katolikus nagygyűlésen mondotta e szép s emlékezetes szavakat: „Ha az anya magát lefényképezteti, legjobban szeretném, ha oly helyzetben tenné azt, amint ölében ülő gyermekének a katekizmust magyarázza”. Carpinetóban még ma is áll a nagy gesztenyefa, melynek árnyékában a kis Vincenzót, a későbbi kiváló XIII. Leo pápát, édesanyja a katekizmusra oktatta. Így van helyén. A legelső iskola az édesanya öle legyen. Vannak, akik nem ok nélkül hangoztatják, hogy a gyermek nevelése hatodik életévével már be van fejezve. Bizonnyal így van, ha a vallásos élet megalapozását értjük alatta. A gyermeki lélekbe a szent keresztség valami természetfeletti fogékonyságot oltott a vallási igazságokkal szemben, sőt azok csíráit a szívbe már el is ültette. E csirák ébresztgetését alig lehet elég korán kezdeni. Meglepő s nagyon vigaszos eredményeket fog e tekintetben a buzgó édesanya tapasztalni.

Minthogy pedig a szülő a gyermek oktatását főleg a mai kor igényeinek megfelelően maga egyedül be nem fejezheti, kénytelen és köteles a gyermeket iskolába küldeni.