Alázatos hittel a másvilág zárt kapui előtt

Álljunk alázatos hittel a „másvilág” zárt kapui elé; sejthetünk sokat, de tüzetes fogalmunk nincs róla. Az isteni kinyilatkoztatás tanít rá, hogy van ott túl egy tisztuló s szenvedő világ is, – hogy van ott bensőséges, mély lelki élet, melynek motívumát a szenvedés adja, s hogy az az élet mérhetetlenül lelkesebb, izzóbb, erőteljesebb mint ez itt, hol a napsugár s a […]

Kölcsönös kötelezettségek a házasságban

A szeretet. A hitvesek, mondhatnám, egymásnak hódolnak, mikor egymást kölcsönösen szeretik. Ezt a szeretetet, melyre Isten kötelezi őket: „férjek szeressétek feleségeteket”, „az asszonyok férjöket szeressék”, nem csupán érzelem, nem is csupán emberi szeretet, mely oly változékony és megbízhatatlan, hanem természetfeletti, isteni szeretet, olyan, amilyen Krisztusé az Egyházhoz s viszont. Isten után mindenek feletti szeretet ez. Mert az ember mindenkit, még […]

Március 1. – Péntek

ELSŐPÉNTEK „Dicsőség néked, Jézusunk, szívedből kél a kegyelem! Atyádat és a Lelket is áldjuk most és mindenkoron…” „Jézus Szent Szíve, Irgalmazz nekünk bűnösöknek! Ne vess el minket színed elől örökre!…” NAPI IMÁDSÁG JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉHEZ Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is. Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy […]

Március 1. Péntek, Köznap, Elsőpéntek

(megtartóztatási nap) A péntek a mi Urunk Jézus Krisztus üdvöt hozó kínszevendésének napja. Ezen a napon böjtölünk, áldozatokat ajánlunk fel Krisztusnak, a fájdalmas rózsafüzérben az ő szenvedéséről elmélkedünk, és a keresztút elvégzésével még inkább közelebb kerülünk ennek a misztériumnak kimeríthetetlen gazdagságához.