A szülők és gyermekek birtokjoga

A szülők és gyermekek a vagyonjogi viszonyaikban a VII. parancs szerint kötelesek igazodni.

Gyermekek alatt itt nem csupán a kiskorúakat értjük, hanem azokat is, kik nagykorúságukat ugyan már elérték, de még mindig a szülői házban, szülői felügyelet s kormányzás alatt élnek.

Mielőtt részletes tárgyalásba kapnánk, egy nagyon fontos elvet kell hangsúlyoznunk. Sohasem szabad a szülők s gyermekek, valamint a hitvesek közötti jogot s igazságosságot annyira kiéleznünk, hogy az a szeretet és egyetértés rovására menjen, mert akkor könnyen valóra válhatik a szállóige, hogy a kiélezett jog a legnagyobb igazságtalanság. Viszont azonban a kölcsönös szeretet sem léphet le az igazságosság mezsgyéjéről anélkül, hogy megszűnnék igazi szeretet lenni.