A hivatás elszántsága

a) „És eljövének az ő anyja s atyafiai, s kinn állván, hozzája küldének, híván őt. És a sereg körüle ül vala és mondák neki: Ime anyád és atyádfiai ott kinn keresnek téged. És felelvén nekik, mondá: Ki az én anyám s kik az én atyámfiai?” (Márk 3,31). Jézus prédikál, árad belőle lelkének ereje, hogy kielégítse testvérei éhségét. Akkor megzavarják, hogy […]

Házassági tiltó akadály: a fogadalom

A tiltó akadályok között első helyen említjük a fogadalmat, vagyis olyan Istennek tett, szorosan kötelező ígéretet, amely a házasélet természetével össze nem fér. Ily fogadalom azokat köti, akik Istennek kötelezően, tehát bűn terhe alatt megígérték, hogy iránta való szeretetből, a tökéletesebb okáért, házasságot nem kötnek, megőrzik a szüzességet, illetőleg ezentúl örökös tisztaságban akarnak élni, vagy szerzetesrendbe akarnak lépni, avagy fel […]

Szeptember 8. Péntek, Kisboldogasszony – Szent Adorján vértanú ≠

„Ma született e világra”Nativitas Beatae Mariae Virginis – Boldogságos Szűz Mária Születése„Felvirradt számunkra az üdvösség hajnala, belőle támadt üdvösségünk Napja” „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, Áldott vagy te az asszonyok között”Ó, Boldogságos Szűz Mária, Hajnal Szép Sugara, hozd el nékünk az Üdvözítőt! Áldott legyen Isten Fölséges Anyja, Boldogságos Szűz Mária! Áldott legyen Szeplőtelen Fogantatása! A Szűzanya születésnapján az Egyház a megváltás első […]