Immaculata

a) Lélek az Isten; puha, gazdag, fényes, erős, mély élet! a lelkiség s a tökély óceánja; s mint ilyen, magához való, gazdag, lelki lelket alkotott anyjában. Akarta, hogy övé legyen, hogy értse és szenvedéllyel szeresse őt. Azért tehát bűntelen s szeplőtelen szépséggé teremtette. Kincse és galambja: „elegantissima anima!” Lehet másokon szebb ruha, drágább kő, fehérlőbb gyöngy, de szépség ehhez fogható […]

Rendkívüli kegyadományok (karizmák)

Az őskeresztény időkben nem ritkán megesett, hogy a Szentlélek az ő eljövetelét – mondhatnók az általa személyesen osztott bérmálást – csodás külső jelekkel is érzékelhetővé s feltűnővé tette. Szent Pál mintegy húsz ily rendkívüli kegyadományról tesz említést. Ilyenek voltak pl. a nyelvek ajándéka, a csodás gyógyító erő, a jövendölés és egyebek. Hasznosak, sőt szinte szükségesek voltak ezek az ún. karizmák […]