Augusztus 22. – Pünkösd utáni 13. vasárnap

MÁRIA SZÉTTIPORJA A SÁTÁN FEJÉT

Már a Teremtés könyve előre vetíti, hogy lesz valaki, aki végérvényesen győzedelmeskedik a Sátán felett. Ez pedig a mi mennyei édesanyánk: a Boldogságos Szűz Mária. Az ő Szívében se születése előtt, se születése után nem volt ott a bűnnek semmilyen – még áteredő – foltja sem. Nagyszerű cikket ajánlok olvasásra erről a misztériumról honlapunkon (prohungariasacra.hu) Az Immaculata – utolsó mentsvárunk címmel. A cikk szépen bemutatja a Mária tisztelet jelentőségét, mely az Egyház válságában előrehaladva egyre inkább felértékelődik.

SZENT MAXIMIÁN KOLBE ÉS A SZABADKŐMŰVESSÉG

Kolbe atyáról általában azt szokták kiemelni, hogy a koncentrációs táborok borzalmaiban hősies életáldozatot vállalt az egyik rabtársa életéért cserébe. Arról kevesebbet beszélnek, hogy nem származása miatt volt a táborban, és hogy egy katolikus családapáért vállalta a halált. Arról végképp nem beszélnek, hogy egy az egész világra kiterjedő mozgalmat hozott létre: 1917-ben hat rendtársával megalapította a Militia Immaculatae (A Szeplőtelen Szűz Katonái) társulatot, hogy Szűz Mária közbenjárásával a bűnösök és az egyház ellenségeinek megtérítésén dolgozzon, különös tekintettel a szabadkőművesekre. Kolbe atya annyira komolyan vette ezt a célt, hogy még a Csodás érem imádságot is kiegészítette: „Ó, bűn nélkül fogant Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk! És azokért, akik nem menekülnek hozzád, különösen a szabadkőművesekért, és mindenkiért, akit neked ajánlottak!” Az ő példája és törekvései nyomán érdemes a Csodás éremmel foglalkoznunk.

A CSODÁS ÉREM

1830. november 27-én a Szűzanya megjelent egy irgalmasrendi nővérnek, Labouré Szent Katalinnak, amikor ő éppen elmélkedését végezte. Egy mindenkinek szóló és népszerű megbízatást adott neki: “Készíttessetek érmet az általam megadott módon. Akik viselni fogják, nagy kegyelmeket kapnak… bőséges kegyelmekben részesülnek, akik bizalommal hordozzák.” Mivel sok csoda kísérte az elterjedését, csodás éremnek nevezzük.  Sok silány érmet lehet kapni az interneten. A valódi Csodás érem a következőképpen néz ki: Az elülső oldalán a Szűzanyát ábrázolják, kezéből kegyelemsugarak áradnak, lába alatt pedig a Sátánt jelképező kígyó van. Körülötte latin felirat: „O Maria concepta sine peccato, ora pro nobis qui ad te confugimus!” azaz “Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszük!” Szerezd meg, és kérd lelkipásztorodat, hogy áldja meg. Csókold meg reggel és este, és mondd el a Szűzanya által kért fohászt. Minden reggel, ébredés után kezdd ezzel az imával a napot, belefűzve, hogy milyen  kegyelmeket  kérsz  aznapra  a  Szent  Szűztől.  “Ó  bűn  nélkül  fogantatott  Szűz  Mária,  könyörögj

érettünk, kik hozzád menekszünk!” És három Üdvözlégy Mária. Ez az imakilenced segít, hogy elmélyítsd magadban az elköteleződést és a máriás lelkületet.

LEHETETLENNÉ VÁLT AZ ENGEDELMESSÉG LÁTSZATÁT FENNTARVA KATOLIKUSNAK MARADNI

Napjainkban a katolikus egyház két leggyorsabban, és elsősorban fiatalok közt növekvő lelkiségi irányzata a (neoprotestáns eredetű) ún. „karizmatikus”, és a (katolikus örökséget hangsúlyozó) ún. „hagyományhű” vagy „tradicionalista” irányzatok. Az Egyház „hagyományhű” lelkiségi irányzata különösen a papi, szerzetesi, és missziós hivatások számának megnövelésében ért el látványos helyi sikereket. A trienti miserítus drasztikus korlátozásával elsősorban ez a Rómához hű közösség és lelkiségi irányzat fog elszenvedni fájdalmas, megjósolhatatlan károkat. Miért támogatják a neoprotestáns irányzat terjedését az egyházban? És miért támadják ennyire a saját egyházuk megtartó hagyományát? Akik alávetik magukat a könyörtelen püspöki rendelkezéseknek esélyük sem marad többé katolikusnak maradni. Rá kell jönnünk, és bele kell nyugodnunk, hogy nincs más utunk, mint a SSPX (Szent X. Piusz Papi Testvérület). A Lefebvre érsek által alapított közösség az örök Rómához hűséges, elfogadja a pápa személyét, de a modernista, destruktív törekvéseket sziklaszilárd módon utasítja el. 6 szemináriumban, közel 800 misézőhelyen, 1000 lelkipásztor végez missziós munkát szerte az egész világon, közel 80 országban. Az ő segítségükkel már Magyarországon is elindulhat a missziós munka: Sümegcsehi, Kehidakustány, Nagygörbő, Farkasgyepű, Veszprém, Budapest, Miskolc és Debrecen után a magyar nemzet szívében: Székesfehérvárott is elkezdődtek a szentmisék. Történjék bármilyen rendelkezés, vagy támadás: mi élünk, és a megnyesett fa kizöldül.  

IMA AZ ŐSÖK ÁTKAITÓL VALÓ MEGSZABADULÁSÉRT 

Az emberek minél több bűnt követnek el a Földön, a démonok ereje annál erősebb és hatékonyabb, így felejtsük már el unos-untalan azt szajkózni, hogy „nem okozok senkinek sem kárt azzal, ha bűnben élek”. Dehogynem! Maga az Egyház tanítja, hogy Ádám és Éva bűnbeesése miatt kell számolnunk az áteredő bűn sebeivel. Számtalan lelkibeszélgetés alkalmával merül fel a kérdés – mennyire hatnak rám az őseim, a szüleim, nagyszüleim bűnei? Egy-egy gyilkosság, abortusz, vajákosság, szabadkőműves vagy szellemidéző szeánsz generációkon átívelő megkötözöttségeket vonzhat be a családba. Az engesztelő szentmisék mondatása mellett a következő ima gyakori elmondásával azonban Isten kegyelmét megsokszorozhatjuk, és a gyógyulási folyamatot kiesdhetjük.

„Örök Atya! Te vagy az egyedüli, halhatatlan Isten, aki a Szeretet, aki irgalmas és jóságos. Tekints egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra és légy irgalmas. Felajánlom Neked ostorozásának fájdalmait, Sebeit és Vérét a Tieidért, akik ama átkok terhe alatt élnek, melyek őseik bűneinek, engedetlenségeinek következményei. Szabadíts meg minket Szent Fiad ostorozása által, és ments meg drágalátos Vére által. Amen. Jézus Krisztus drága szent Vére, szabadíts meg az átkoktól! Jézus Krisztus szent sebei, gyógyítsátok sebeinket! Ostorozásod által pecsételj le minket! Amen”