Június 11. – Kedd

Litánia a szent Angyalokhoz

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten

Szentlélek Úristen!

Szentháromság egy Isten

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!

Istennek Szent Anyja

Szent Mihály főangyal

Szent Gábor főangyal

Szent Rafael főangyal

Szent Kerubok, Könyörögjetek érettünk!

Szent Szeráfok

Szent Trónusok

Szent Uralkodók

Szent Fejedelemségek

Szent Hatalmasságok

Szent Erősségek

Dicsőséges angyalok

Megjegyeztetett angyalok

Fényes angyalok

Dicséretes angyalok

Áldott angyalok

Szerelmes angyalok

Malaszttal teljes angyalok, Könyörögjetek érettünk!

Tiszteletes angyalok

Szerencsés angyalok

Tiszta angyalok

Szeplő nélkül való angyalok

Híven szolgáló angyalok

Kegyes angyalok

Szerető angyalok

Bővelkedő angyalok

Irgalmas angyalok

Együtt vigadó angyalok

Kegyes szívű angyalok

Angyalok kilenc karai

Ó, dicsőséges Lelkek!

Minden gonosztól, Őrizzetek meg minket szent Angyalok!

Minden bűntől

Minden kísértéstől

Gonosz gondolatoktól

Tisztátalan kívánságoktól

Haragtól és bosszúállástól

Minden veszedelemtől

Minden kétségbeeséstől

Az ördög cseleitől

Hirtelen haláltól és az örök kárhozattól

Mi bűnösök, Kérünk téged, hallgass meg minket!

Azon szeretetért, mellyel Isten titeket teremtett

Azon szeretetért, mellyel Isten nektek boldogságot adott

Azon örömért, mellyel Isten látásában részesültök

Azon szolgálatotokért, melyet a jókkal cselekedtek

Azon szeretetért, mellyel Istent szolgáljátok

Azon segítségetekért, melyet a méltatlan bűnösöknek adtok

Azon részvétetekért, mellyel a szomorúakat vigasztaljátok

Azon részvétetekért, mellyel minden szenvedőhöz vagytok

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzatok érettünk Istennek szent Angyalai!

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Istenünk, te csodálatos bölcsességeddel elrendezted az angyalok és az emberek szolgálatát.

Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket.

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

Isten mindörökkön-örökké.

Ámen.

Ima az Őrangyalhoz

Szent Őrangyalom, akit Isten egész életemre kísérőként adott mellém, ments meg az örök élet számára, teljesítsd velem kapcsolatos kötelességedet, amit Isten szeretete rád bízott.

Rázz fel fásultságomból és húzz ki gyengeségemből!

Torlaszolj el előttem minden helytelen utat és gondolatot! Nyisd meg szememet Istenre és a Keresztre! De zárd be a fülemet a gonosz ellenség sugallatai elől!

Őrködj felettem, amikor alszom, nappal pedig adj erőt kötelességeim teljesítéséhez és az áldozat vállalásához, hogy majdan a mennyben örömöd és jutalmad legyek. Ámen.

Fohász Szent Antalhoz

Ó, dicsőséges Szent Antal! Te látod, miként az én hitem gyönge és tehetetlen, hiszen gyakran úgy élek, mintha nem is hinnék már semmit! Megalázódva és mély tisztelettel szemlélem a te csodálatos hitedet, mely minden szavadnak és tettednek egyedüli forrása volt! Kérlek, kedves Szent Antal, imádkozzál érettem, hogy hitem megerősödjék, és ne legyen lelkem többé olyan, mint a kietlen pusztaság. Kérj számomra erőt vallásos kötelmeim teljesítésére, megnyugvást az Isten akaratán, kitartást a vallásgúnyoló vagy hitközömbös szokások elleni küzdelemben, hogy egyedül csak a hit világánál járjak és küzdjek e földön, és annak erejével nyerjem el a mennyei koronát. Amen.