Jézus áldozat-érzelmei az eucharisztiában

„Ez az én vérem, az újszövetségé, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatjára” (Máté 26,28). a) Az Úrvacsora áldozat volt; Jézus a kenyér s bor színében az áldozat jellegeivel és érzelmeivel van jelen; ez érzelmek elseje az imádás és hálaadás. – Misztériumának megközelíthetlen csendjében imádkozik Jézus, az áldozat. Ő ebben remekel. Ez missziója, kegyelme, ez inspirációja és géniuszának koronája. Gondolhatod, mily […]

A gyermek lelki nevelése – „Mi lesz ebből a gyermekből?”

Midőn Keresztelő Szt. János megszületett, a csodálatos előjelek láttára a rokonság ámulva kérdi: „Mi lesz ebből a gyermekből?” (Lk 1,66) Azt hiszem, minden édesanyát ez a kérdés foglalkoztatja, midőn ott a bölcső felett merengő szemeivel a jövőbe néz. A feleletet jórészt az édesanyának kell megadnia. Mikor a kis Mastai Feretti gróf 12 éves korában a volterrai piaristák iskoláját járta, nyavalyatörős, […]

Április 3. – Szerda

Szent József litániája Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten Szentlélek Úristen Szentháromság egy Isten Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk! Szent József Könyörögj érettünk! Dávid nemes sarja Pátriárkák fénye Isten Anyjának jegyese A Szent Szűz […]

Április 3.Szerda, Húsvét nyolcadában

A szerdai nap régi szokása a Szent Józsefről való megemlékezés. Szent József hathatós közbenjáró erejét Avilai Szent Teréz is lelkesen hirdette. A szerdai napon a régiek böjtölni is szoktak, mert Júdás ezen a napon egyezett meg a zsidókkal az árulásról. Tudjuk, hogy Szent József imádsága hathatós a tisztítótűzben szenvedő lelkek enyhületében és a gonosz lélek elleni küzdelemben.