Március 26. – Kedd

Litánia Szent Antal tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten

Szentlélek Úristen

Szentháromság egy Isten

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!

Istennek Szent Anyja

Szüzeknek Szent Szüze

Páduai Szent Antal Könyörögj érettünk!

Istennek hű hitvallója

A sértetlen tisztaság lilioma

A szegénység kitartó követője

Az engedelmesség példaképe

Az elveszett dolgok megtalálója

A nyomorgóknak kedves segítője

Minden baj ellen oltalmazónk

A hit és az alázat példaképe

A tengeren hányódók megmentője

Minden gonosztól és minden bűntől, Ments meg, Uram, minket!

Az ördög cselvetéseitől

Az örök haláltól

Szent Antal erényei által

Szent Antal szeretete által

Szent Antal buzgósága által

Szent Antal csodatettei által

Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért

A végítélet napján

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Antal!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Adj Urunk népednek Szent Antal közbenjárására mindenkor segítséget,

hogy a földön kegyelmeidben, a mennyben pedig örök boldogságban részesüljünk,

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

HIMNUSZ A SZENT ŐRZŐANGYALOKHOZ

Teremtő Isten, szent, örök, szárazföld, tenger, ég Ura,

igazságod mér érdemet, jutalmaz, s bűnök ostora.

Te sok társával elveted fellázadt, büszke angyalod,

de szolgáiddá rendeled a többi híven hódolót.

Most hittel, bízva kér szavunk: ilyen védőket küldj nekünk,

hogy üdvösségre általuk vezesse jobbod életünk.

Vigasszal látogassanak, tisztítva jóra intsenek,

tanítva lángra gyújtsanak, kísértőt messze űzzenek.

Őrangyaloknak Istene, így biztosítsd a jó utat,

hogy égbe jutva általuk, meglássuk egykor arcodat.

Dicsőség néked, Istenünk, ki trónolsz angyalok felett,

és köztük készítesz nekünk a mennyben boldog lakhelyet. Amen.

Szent Mihály arkangyal, Te vagy a mi védelmezőnk és oltalmazónk a gonosszal szemben. Tartsd az Igazság Pajzsodat fölénk, és védelmezz minket a sátán elleni harcban. Segíts nekünk a Szent Szeretet helyes útját felismerni. Tarts minket mindig az Igazság Pajzsod mögött, és világosíts meg minket általa a jó és a rossz közötti döntéseinkben. Ámen!