Március 22. – Péntek

Felajánlás Jézus Szent Véréhez

(Újítsd meg ezt a felajánlást mindennap!)

Irgalmas Üdvözítőm! Semmiségem tudatában lábadhoz borulok Szent Fölséged előtt, hogy megköszönjem Neked a sok kegyelmet, amellyel engem, hálátlan teremtményt elhalmoztál. Különösen azért, hogy drágalátos Szent Véred által a sátán hatalmából kiszabadítottál.

Szűzanyám, Őrangyalom, Védőszentjeim és az egész mennyei Udvar jelenlétében készséges szívvel szentelem magam drága Szent Vérednek, mellyel Te, ó édes Jézus, a világot a bűntől, a haláltól és a pokoltól megváltottad. A Te kegyelmed segítségével megígérem Neked, hogy drága Szent Véred tiszteletét tőlem telhetőleg előmozdítom. Hadd áldja és magasztalja mindenki üdvösségünk árát: imádásra méltó Véredet. Így óhajtom jóvátenni Szent Véred iránti hálátlanságomat és kívánok engesztelést nyújtani minden megszentségtelenítésért, amellyel az emberek Szent Véredet, üdvösségünk váltságdíját illetik. Bárcsak meg nem történtté tehetném saját bűneimet, hidegségemet és a sok tiszteletlenséget, amellyel Téged, drágalátos Szent Vér, valaha is megbántottak!

Édes Jézus, íme felajánlom Neked szentséges Édesanyád, hűséges tanítványaid és minden szented szeretetét, tiszteletét és imádását, melyet Szent Vérednek nyújtottak és kérlek, feledd el eddigi hűtlenségemet, hidegségemet, és bocsáss meg kegyesen minden megbántódnak.

Isteni Üdvözítőm! Hints meg engem és minden teremtményt a Te drága Szent Véreddel, hogy Téged, ó megfeszített Szeretet, mostantól fogva szívből szeressünk és megváltásunk váltságdíjat mindenkor méltóképpen tiszteljük. Ámen.

AZ ÚR JÉZUS SZENT VÉRÉNEK LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk.

Megváltó Fiúisten!

Szentlélek Úristen!

Szentháromság egy Isten!

Ó, Jézus Krisztus drága Vére, megváltásunk Vére, födj be minket és az egész világot!

Jézus Krisztus Vérének óceánja,Szabadíts meg minket!

Jézus Krisztus Szentséggel és részvéttel teli Vére,

Jézus Krisztus drága Vére, erősségünk,

Jézus Krisztus drága Vére, az örökké tartó szövetség,

Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit alapja,

Jézus Krisztus drága Vére, Isten fegyvere,

Jézus Krisztus drága Vére, isteni könyörület,

Jézus Krisztus drága Vére, a gonosz szellemek ostora,

Jézus Krisztus drága Vére, a fogságban lévők segítsége,

Jézus Krisztus drága Vére, Szentséges Bor,

Jézus Krisztus drága Vére, keresztények erőssége,

Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit védelmezője,

Jézus Krisztus drága Vére, keresztények igaz hite,

Jézus Krisztus drága Vére, gyógyító Vér, ments meg minket!

Jézus Krisztus drága Vére, felkent Vér,

Jézus Krisztus drága Vére, Isten gyermekeinek bátorsága,

Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény harcosok fővezére,

Jézus Krisztus drága Vére, a feltámadás Vére,

Jézus Krisztus drága Vére, a mennyei angyalok Itala,

Jézus Krisztus drága Vére, a Mennyei Atya vigasztalója,

Jézus Krisztus drága Vére, a szentek ereje,

Jézus Krisztus drága Vére, a világ békéje,

Jézus Krisztus drága Vére, Égnek és Földnek Napsugara,ments meg minket!

Jézus Krisztus drága Vére, szivárvány az Égben,

Jézus Krisztus drága Vére, az ártatlan gyermekek reménye,

Jézus Krisztus drága Vére, Isten szava a szívünkben,

Jézus Krisztus drága Vére, égi fegyver,

Jézus Krisztus drága Vére, isteni bölcsesség,

Jézus Krisztus drága Vére, a világ alapja,

Jézus Krisztus drága Vére, az Atyaisten irgalma,

Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére, tisztítsd meg a világot a bűntől!

Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére, újítsd meg a világot!

Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére, taníts minket, hogyan vigasztaljuk Jézust!

Könyörögjünk!

Ó, megváltásunk drága Vére, hiszünk, remélünk és bízunk Benned. Esedezve kérünk, szabadítsd ki azokat, akik a pokoli szellemek kezében vannak. Oltalmazd a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól és fogadd be őket a Te örök dicsőségedbe, Irgalmazz az egész világnak, és erősíts minket, hogy imádjuk és vigasztaljuk a Szentséges Szívet. Imádunk Téged, ó, irgalomnak drága Vére. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében! (3x)