A szülők kötelességei gyermekeik iránt

Minthogy a házasságnak Istentől kitűzött első s legfőbb célja a gyermek, azért nem csupán a hitvesi jogokat közli, hanem egyúttal kötelezettséget is hárít a házasokra, hogy a fogant magzatot megőrizzék s felneveljék.

A nevelésnek szinte végtelen fontosságát Egyházra, hazára, az emberiségre, de elsősorban magára a gyermekre nézve egyetlen gondolkodó egyén sem vonhatja kétségbe. A nevelés mikéntjére nézve azonban a világnézeti különbségek szerint nagyon szétágaznak a vélemények. Mi itt csupán a katolikus erkölcstannak e pontban támasztott követelményeit akarjuk röviden összegezni.