Február 2. – Péntek

IMA A KERESZTHEZ

(Nolai Szent Paulinus imája)

Ó, Kereszt, Isten kimondhatatlan szeretete!

Kereszt, az ég dicsősége!

Kereszt, örök üdvösség!

Kereszt, amitől a gonoszok rettegnek!

Az igazak támasza, keresztények világossága,

ó, Kereszt, a megtestesült Isten

érted lett a földön rabszolga;

az ember általad lett a mennyben király;

belőled árad az igazi fény

és győzi le az átkozott éjszakát!

Te vagy a béke köteléke,

te egyesíted az embereket

a közvetítő Krisztusban.

Te lettél az a lépcső,

amelyen az ember feljut a mennybe.

Légy nekünk, hívőknek,

mindig horgony és oszlop.

Irányítsd földi tartózkodásunkat,

vezesd bárkánkat!

A Keresztben erősödjék hitünk,

a Keresztben készüljön el mennyei koszorúnk! Amen.