A mágusok és Heródes

a) „Hol vagyon, ki született, a zsidók királya?” (Máté 2,2). Ez bátor kérdés, bátor, mert a közönség bosszankodik is s kacag is kórusban; hát még ha látná az istállót vagy épen a később ott leboruló bölcseket; mily kacagó nevetés venne erőt rajta. S mégis mily ünnepélyes e kérdés megokolása: „mert láttuk napkeleten csillagát”. – Fölséges hit, hit, melynek más világítása, […]

A keresztelés előtti szertartások

a) A keresztelendő fogadása. A keresztapát, anyát, karján a kisdeddel az Egyház szolgája, a pap, a templom tornácában vagy a sekrestyében fogadja. „Akik még nem szentelték magukat Krisztusnak – mondja ez ügyben Borromei Szent Károly – nem méltók, hogy a hívek módjára az Úr házába lépjenek.” Csak a keresztség nyitja meg számukra a templom, az Anyaszentegyház s a mennyország kapuit. […]

Január 14. – Vasárnap

IMA A SZENTHÁROMSÁGHOZ Áldott vagy, szentháromságos Istenem, akire halandó szem nem tekinthet, aki leírhatatlan dicsőségben rejtőzöl, s aki mégis megvilágosítod szívünk szemét bölcsességed ajándékával, és lelkünk belső szobájában feltárod magadat számunkra. Áldalak téged, aki mindeneket fenntartasz! Hálát adok neked, hogy nem hízott bikák égő áldozatában leled tetszésed, hanem a szív töredelmében és az igazság cselekedeteiben. Amen.

Január 14. Vasárnap, VÍZKERESZT UTÁNI 2.VASÁRNAP -Szent Hiláriusz püspök, hitvalló és egyháztanító

„Fogságomban nem veszítettem el derűmet, mert Isten igéjét nem lehet bilincsbe verni” Szent Hiláriust az isteni Gondviselés arra választotta ki, hogy nehéz időben útját állja egy nagy szellemi dögvésznek, mely a negyedik században végpusztulással fenyegette Isten országát. Ez az arianizmus volt. Az ariánusok azt hirdették, hogy Jézus Krisztus nem valóságos Isten, hanem Istennek csak teremtménye; persze akkor az egész keresztény […]