Január 7. – Vasárnap

Családfelajánlás Szent Józsefnek

Szent József légy házunk ura, kis családunk pátrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak,
hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása.
Amen.

Názáreti Szent Család, költözz a családokba, hogy megszűnjön a hideg, a közömbös szeretetlenség! Add meg az őszinte, tiszta megbocsátás és megértés kegyelmét!
Szereteted adjon erőt az újrakezdéshez!
Názáreti Szent Család, legyen áldásod a családokon, hogy mindig békében és szeretetben éljenek! Ámen!

Ima a Szent Családhoz

Családokat oltalmazó kegyes Szűzanya!
Családok védőszentje Szent József!
Családok védőszentje Szent Anna!
Családokat oltalmazó Szent Angyalok!
Imáinkban ma Hozzátok imádkozunk családjainkért.
Kérjük segítsetek a családi szeretet megőrzésében.
Kérjük segítsetek a családokban a béke megtartásában.
Az igaz keresztény értékek szerint való családokért!
Isten áldását kérve a családokra!
Amen.

Ima a családokért

Ó, Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, hogy tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét, és hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is jelentse.

Ó, Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben éltél.

Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban, és az örökkévalóságban.

Oltalmazd, ó, Jézus azt a családi békét,amely egyedül képes megenyhíteni az élet keserűségeit. Amen.

(Szent XXIII. János pápa imája)