December 14. Csütörtök, Szeplőtelen Fogantatás nyolcadában

NAPI IMA

IMA AZ OLTÁRISZENTSÉGHEZ

Rettegjen minden ember, reszkessen az egész világ
és örömtől repessen az ég, midőn az oltáron,
a pap kezében nyugszik Krisztus, az élő Isten Fia.
Óh csodálatra méltó nagyság és bámulandó méltóság!
Óh fölséges alázatosság!
Óh alázatos felség, hogy a világegyetem Ura,
Isten és az Isten Fia annyira megalázza magát, hogy
üdvösségünkért a kenyér szerény színe alá rejtezik.

Lássátok meg, testvéreim, Isten alázatosságát
és öntsétek ki szíveteket előtte.
Alázzátok meg magatokat, hogy felmagasztaltassatok általa.
Semmit se tartsatok tehát vissza magatokból, hogy
egészen magához fogadjon benneteket az,
aki egészen odaadja magát értetek.
Ámen!

Urunk, Jézus Krisztus!

Az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség, minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene! Felajánljuk Neked ezt a szentségimádási órát katolikus egyházunkért, egyházmegyénkért, plébániánkért, papjainkért, itt élő híveidért: a gyermekekért, fiataljainkért, a családokért, az öregekért és a betegekért. Engedd, hogy szerető bizalommal forduljunk hozzád, aki szent Véred által megváltottál minket, s teljes szívünkből áldjunk téged, aki lelkünk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben. Ámen.