Néhány gyakorlati eset a visszatérítésről

Aki pénzt lop, az nemcsak az eltulajdonított összeggel tartozik, hanem annak szokott kamataival is. Ha valaki rosszhiszeműleg hamis pénzt továbbít s nem tudja, hogy a kárt ezáltal kinek okozta, a megfelelő összeget a szegények vagy egyéb jámbor cél javára kell visszatérítenie. Ha a lopott dolog értéke a tolvaj kezében megváltozott (pl. az elorzott búza drágult vagy olcsóbbodott), minthogy a teljes kiegyenlítés többnyire később már felderíthetetlen körülményektől függ, a gyakorlatban rendesen elég, ha a tolvaj annyit térít meg, amennyit a dolog a lopás idejében ért. Aki sorsjegyet árustól lop, csupán annak árával tartozik, ha mástól lopja, kinek az tulajdona volt, az esetleges nyereményt is köteles annak megtéríteni.

Nagyon természetes, hogy főleg napjainkban a pénz értékének változására is tekintettel kell lenni s a kárt valorizálva kell számítani s jóvátenni.