A szerzői jog a magyar jogban

A szerzői jog védelméről az írói, zenei, színművekre, képzőművészeti, műszaki alkotásokra vonatkozólag az 1884: XVI. t.-c, a találmányokra vonatkozólag az 1895. évi XXXVII. t.-c, az ipari mustrára és mintára vonatkozólag az 1858. dec. 7-én kelt, ma is érvényben levő nyíltparancs intézkedik.

A jog azonban csak a védelmi időn belül áll fenn. amelyről az 1884: XVI. t.-c. 11–18. szakaszai intézkednek.

A szerzői jog tartalma a szerző egész életére s halála után 50 évre terjed. A szerző halála után kiadott mű a szerző halálától számított 50 éven át áll a törvény védelme alatt. Az álnév alatt megjelent művek (hacsak a szerző nevét a kereskedelmi minisztériumban be nem iktattatja) a megjelenéstől számított 50 éven belül számíthatnak törvényes védelemre.

Fordításokat 5 évig véd a törvény a megjelenéstől számítva. A képzőművészeti és műszaki alkotások védelmi ideje ugyanannyi, mint az írói műveknél; fényképeké 5 év. A találmányokra szóló szabadalom, ha az a törvény által előírt módon be van jegyezve, legfeljebb 15 évre terjedhet.