A szentek tisztelete

A szentek Isten kiváló barátai és kegyelmének remekművei. Ők mindenekfölött szerették és hősiesen szolgálták Istent, ezért Isten megdicsőíti őket az égben és gyakran csodákkal tünteti ki őket a földön. Ezért szeretjük és tiszteljük a szenteket. A szenteket akként tiszteljük, hogy emléküket ünnepeljük és közbenjárásukért könyörgünk. Megköszönjük Istennek a szenteknek adott kegyelmeket és kérjük Őt, hogy közbenjárásukra mi is hozzájuk hasonlókká váljunk. A szenteket rendszerint haláluk évfordulóján ünnepeljük, mert ez az ő mennyei születésük napja. A szentek példát mutatnak nekünk Krisztus követésében. Ha életrajzukat olvassuk, megismerjük hős életüket és fölkel bennünk a vágy, hogy példájukat kövessük. Tiszteljük a szentek testét is és egynémely dolgot, amelyet a földön használtak. Ezek a szentek drága emlékei, relikviák vagyis ereklyék. Isten a szentek ereklyéit és képeit sok esetben csodával tüntette ki és a szentek tisztelőit sokszor különleges kegyelmekkel ajándékozza meg. A szentekben Istent tiszteljük, hiszen szentségüket tőle kapták. A szentek helyes tisztelete arra serkent minket, hogy Istent magasztaljuk és még jobban szolgáljuk.

A magyar nép nagy szentjei: Szent István, Szent Imre, Szent Margit, Szent László, Szent Erzsébet.