Április 20. Csütörtök, Köznap – Konstantinápolyi Szent Tivadar

Szent Tivadar hitvalló 380 táján született, Konstantinápoly mellett. Durva vezeklőruhája miatt „Szőrös” melléknevet kapta. Csodákkal tündökölt, csodák vették körül életében is és halálában is. Halála után a koporsójából kiszivárgó olaj sok beteget meggyógyított.

IMÁK AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT

Dicsérd az Urat! Minden gondolatoddal és minden cselekedeteddel!
Imádd az Urat, mert Ő minden szeretet forrása!
Imádd az Urat, mert Ő teremtett téged is!
Imádd az Urat, mert Ő az egyedüli megváltód!

Csodálatos Jézus szemében, hogy elkezdted imádni. Tegyél meg mindent, hogy ne hagyd abba az imádást, ehhez kérd az állhatatosság kegyelmét! Egyre inkább járja át szívedet a Jézussal töltött idő, hagyd, hogy minden tetted meghatározója lehessen.Nemzetünk megmenekülésének egyetlen útja, ha kitartunk az Oltáriszentség mellett! Kellenek a lemondások a keresztvállalások, hiszen a Mennyországba csak a Golgotán át visz az út. Tartsd szem előtt, hogy aki igazán Máriás lelkületű, – az Eukarisztiás is, aki igazán Eukarisztiás lelkületű, az Máriássá válik!

IMA AZ OLTÁRISZENTSÉGHEZ

(Szent Petrus Julián imája)

Jézus! Uram! Imádlak az Oltáriszentségben és neked adom magam egész szívemmel, egész lelkemmel, minden erőmmel, meríts magadba, a legszentebb Szentségben valóságos jelenlétedbe, várok a Te megmentő szavadra, fáradtságom, kétségem ellenére.

Add végtelen szereteted ajándékának tudatát. ‘Megtört kenyér’ , Te aki állandóan feláldozod magad, hadd legyek én a Te tabernákulumod a testvérekkel való találkozás helyén, és legyek abban a helyzetben hogy Benned társaságod forrásában az elajándékozást és az örömöt megtaláljam.

Erősíts hangoddal, amivel engem hívsz, kezeiddel, amikkel támogatsz engem, az odaadás kenyerével, amivel táplálsz engem, hadd legyek eszköze végtelen békédnek, aki te magad vagy!

Köszönöm Uram , hogy hívtál engem, veled és a testvérekkel imaközösségben maradni azért, hogy az örök isteni szellemed tüzébe öltözzek. Maradj nálam, törd tovább a kenyeret azért, hogy az éjszaka aggodalma engem ne győzzön le.

A legszentebb Szentség szeretett Asszonyának közbenjárására kérlek Téged, hogy hűséges, imádó, és izzó misszionárius legyek a te Eucharisztikus Birodalmad megérkezésének tiszteletére! Amen.

AZ OLTÁRISZENTSÉG IMÁDÁSA

Kérlek, Jézusom, segíts, hogy életem minden napján csak neked szolgáljak. Kérlek add meg a kitartás kegyelmét, hogy minden körülmények között meg tudjam találni a Te rendszeres dicsőítésedre szánt időt, mert semmihez sem mérhető az a béke és erő, amit eléd borulva, az időmet Neked szánva kapok Tőled. Dicsőséges Szentháromság, Szűz Mária, Szent Angyalok! Segítsetek, hogy Jézust az Oltáriszentségben rendszeresen tudjam imádni, és ezt soha abba ne akarjam hagyni! Amen.