Az Istenszeretet

Szent János apostol írja: „Isten szeretete abban nyilvánult meg miirántunk, hogy Isten az ő Egyszülött Fiát a világra küldötte, hogy őáltala éljünk. Szeretet az Isten és aki szeretetben marad, Istenben marad és az Isten őbenne.” (1 Jn 4,9/16)


Isten már akkor szeretett minket, amikor mi még nem szerethettük Őt. Szeretetből teremtett bennünket az Atya és arra rendelt, hogy országában örökké boldogok legyünk. Szeretetből adta oda érettünk szent Fiát, hogy megváltson minket bűneinktől. Szeretetből oltotta szívünkbe a Szentlelket és tett minket gyermekeivé. Szakadatlanul árasztja ránk a jótéteményeket és kegyelmeket. Isten végtelenül jó és szent: szeretetünket jobban megérdemli, mint bárki vagy bármi e földön. Ezért kell Istent többre tartanunk a világ minden kincsénél, még szüleinknél is. Késznek kell lennünk arra, hogy inkább mindent elveszítsünk, semmint egy halálos bűn elszakasszon tőle. Istent mindenekfölött szeretnünk kell. Isten szeretete és jósága leginkább Jézus Krisztusban nyilvánult meg. Jézus szeretetből irgalmazott a bűnösöknek, szeretetből halt meg érettünk a keresztfán. Ő a mi testvérünk és legjobb barátunk. Ezért kell szeretnünk Jézust is mindenekfölött.

Isten a keresztségben a Szentlélek által megajándékozott bennünket a Szeretet ajándékával, hogy gyermekeiként szerethessük őt. „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által.” (Róm 5,5) Az istenszeretet abban nyilvánul meg, hogy gyakran gondolunk Istenre, szívesen beszélünk vele és akaratát mindenben teljesítjük. „Ez az Istennek szeretete, hogy az ő parancsait megtartjuk.” (1 Jn 5,3) Az istenszeretet mindenekelőtt a felebaráti szeretetben nyilvánul meg: aki felebarátját nem szereti, Istent sem szereti igazán.

Mivel Isten ilyen jó és ennyire szeret minket, azért bűn, ha közönyösek vagyunk hozzá, ha idegenkedünk tőle, sőt egyenesen gyűlöljük őt. Istent gyűlölni a legnagyobb bűn. A szeretet valamennyi erény között a legnagyobb. Amit ma hiszünk, azt egy napon meglátjuk, amit ma remélünk, azt egy napon birtokolni fogjuk, a szeretet azonban örökké megmarad. Ezért kell minden erőnkkel azon lennünk, hogy Istent szeressük.

Minden jó, amiben részem van, megmutatja nekem Isten szeretetét. Sokszor megköszönöm ezt és egész szívemből viszonozni akarom szeretetét.