Jézus keresztútja

a) Kivezették Jézust, „ki a keresztet hordozván magának, kiméne azon helyre, mely agykoponya helyének nevezteték” (Ján. 19,17). Mezítláb, töviskoszorúval fején, vállán a kereszttel teszi meg Jézus ez utat, melyet keresztútnak hívunk. Ezt az utat behintette könnyeivel, vérével; ez úton járt az üdv, a hit, a szánalom, a szeretet. Ez úton csúszott térden a kereszténység; véres nefelejts nőtt ki Jézus minden […]

Az Egyház szent liturgiája

Az Apostolok Cselekedeteiben azt olvassuk az első keresztények életéről: „Naponként egy szívvel-lélekkel időztek a templomban, házankint végezték a kenyérszegést, vigadozással és a szív egyszerűségével vették magukhoz az eledelt. Dicsérték az Istent és az egész nép szeretetében állottak.” (ApCsel 2,46-47) Isten tisztelete az Egyház legszentebb feladata. Az Egyház a szent liturgiában áldja és dicséri Istent, hálát ad jóságáért, engeszteli a bűnökért […]

Nagyböjti Lelkigyakorlat Nagykanizsán

„Az áldozat az oltáron most megújul csendben itt, melyet értünk a keresztfán Jézus egykor végbe vitt” (Vö. Ho 57/5) Kedves Katolikus Hívek! Kedves Érdeklődők! Nagy szeretettel hívunk és várunk minden katolikus hívőt és a katolikus hit és tanítás iránt érdeklődőt Nagyböjti Lelkigyakorlatunkra! 2023. Március 26-án Nagyböjt V. Vasárnapján Helyszín: Nagykanizsa, Jókai u. 59. sz. Részletes program:16:30 Fájdalma Rózsafüzér imádkozása és […]

Március 20. Hétfő, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Az Úr Jézus az evangéliumban fölveti a kérdést:„Kicsoda hát a hű és okos szolga, kit ura háznépe fölé rendelt, hogy enni adjon nekik a maga idején ?” (Máté 24, 45·)Az Egyház a mai zsolozsmában Szent Józsefre alkalmazza ezeket a szavakat, amikor mondja:„íme a hű és okos szolga, kit az Úr Isten a saját családja – a szentcsalád – fölé rendelt”. […]