Március 11. Szombat, Köznap – Angol Szent Konstantin

Szent Konstantin (Szilárd) vértanú – 576 körül. Angol király volt; hitvese halála után bencés lett belőle. Sokáig el tudta rejteni kilétét. Mikor megtudták, pappá szentelték; majd a skótokhoz küldték hittérítőnek. Itt szenvedett vértanúságot.

HIMNUSZ SZŰZ MÁRIÁHOZ

Királyi ház szűz gyermeke, Király leánya, jegyese,
kiválasztott az ég Ura már ősidőktől, Mária.

Szeplőtlen tündöklő leány, aranyház, benned nincs hiány,
a Lélek áldón szállt reád, és felszentelt, mint templomát.

A szeretetnek nagy jele, minden jóságnak kútfeje,
igaz fényesség hajnala, az égi Manna sátora.

Az Úrnak háza otthonod, boldog fényesség rád ragyog,
virágot termő Jessze-ág, egek harmatja hull reád.

Ó, tiszta fényű drágagyöngy, tündöklő csillag messze fönt,
mi is lehessünk templomok, tiszták, Lélekben gazdagok.

Urunk dicsérje most imánk, hogy benned, édes Szűzanyánk,
Szentháromság egy Istenünk, oly drága kincset ad nekünk. Amen.

SZŰZANYÁNK FOGADD EL AJÁNDÉKUNKAT

(Damaszkuszi Szent János imájából)

Szűzanyánk, fogadd el ajándékunkat!
Fogadd el kegyesen erőnket meghaladó szeretetünket!
Tekints ránk, jóságos Úrnőnk, mi Urunk Szülője!
Irányítsd gondolatainkat, de sorsunkat is!
Vezess el minket az isteni akarat békés kikötőjébe,
és tégy minket méltóvá a jövendő boldogságra,
a Tőled megtestesült Ige arca édes ragyogásának szemlélésére. Amen.