A Szentháromság

Mennybemenetele előtt ezt mondotta Jézus az apostoloknak: „Menjetek, tanítsatok minden népet, megkeresztelve őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek.” (Mt 28,18-20)


Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három személy. Háromságuk már Jézus keresztelésekor megmutatkozott. Az Atya a Fiút a világra küldte, a Fiú emberré lett és megváltott minket. A Szentlélek leszállott az Egyházra és megszentel minket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kapjuk a keresztséget. A három személy mindegyike valóságos Isten. A Fiú és a Szentlélek is végtelenül szent és tokéletes, mindentudó, mindenható és örök, éppen úgy, mint az Atya. Ezért illeti meg a Fiút és a Szentlelket egyazon imádás és dicsőítés, mint az Atyát.

Ám a három isteni személy mégis csak egy Isten. A három személynek mérhetetlen boldogságban egy isteni megismerése, egy isteni akarata, egy isteni élete van. A háromszemélyű egy Istent Szentháromságnak nevezzük.

A háromszemélyű egy Isten igazsága hitünk legnagyobb titka. Mi nem tudjuk felfogni: ehhez isteni értelem kell. A mi értelmünk még arra sem képes, hogy minden látható és teremtett dolgot felfogjon, hogyan is volna képes akkor felfogni Istent. Nem is tudnók hogy Istenben három személy van, ha Krisztus nekünk ezt a titkot nem nyilatkoztatta volna ki.

Egész valónkat és mindent, amink van, a Szentháromságú Istentől kaptuk. Ezért kell a háromszemélyű egy Istennek mindenkor dicséretet és áldást mondanunk. Az Atyának azt köszönjük, hogy megteremtett és az örök életre hívott, a Fiúnak, hogy megváltott, a Szentléleknek, hogy megszentel minket.

Az Egyház pünkösdre következő vasárnap üli meg a Szentháromság ünnepét.

Istenem, milyen kicsiny volnál Te, ha eszem fel tudna fogni Téged.

Szalézi Szent Ferenc

E titok mélyét nyomozni vakmerőség, hinni benne boldogság és majdan megismerni örök élet

Clairvauxi Szent Bernát

Atyaistennek glória
S Fiának, aki egy vele,
Vigasztaló Léleknek is
Örökké, minden századon.