Jézus Krisztus halála által megváltott minket

„Isten kiragadott minket a sötétség hatalmából és áthelyezett szeretett Fiának országába. Őbenne van a megváltásunk és a bűnök bocsánata.” (Kol 1,13-14)


Jézus Krisztus engedelmes volt egészen a halálig és így jóvátette Ádámnak és ivadékainak engedetlenségét. Kínszenvedésével és halálával megváltott minket az eredeti bűntől, személyes bűneinktől és az örök kárhozattól. Szenvedésének és halálának értéke véghetetlen, mert ő az Isten Fia. Kereszthalálával Jézus legyőzte a Sátánt. Megtörte a Sátán hatalmát és megszabadított minket uralmától. „Nincs tehát már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak.” (Róm 8,1)

Halálával Jézus visszaszerezte nekünk az örök életet. Előttünk ment az Atyjához vezető úton: követnünk kell Őt, hogy vele együtt örökké az Atyánál éljünk. Halálával Krisztus kiérdemelte nekünk Isten eljövendő országának minden dicsőségét. Jézus kiérdemelt nekünk minden kegyelmet is. Haldokló Megváltónk szeretetének köszönhetjük, hogy Isten gyermekei vagyunk és Isten gyermekeiként élhetünk. Minden szentség, amely az Egyházat betölti, a mi Üdvözítőnk megnyílt oldalából árad.

Az égbe megyek általad,
Ki értünk áldozád magad.

(Nagy Szent Bernát)