Január 30. Hétfő, Szent Martina szűz és vértanú

„Örvendjünk, vigadjunk, mert a Mindenség Ura szent és dicsőséges szüzet tüntetett ki szeretetével.”

Szent Martina, római szűz, korán elvesztette szüleit, hatalmas vagyonát a szegények között osztotta szét. Alexander Severus császár alatt parancsot kapott, hogy áldozzon a hamis isteneknek, Martina azonban elutasította ezt, inkább vállalta a kínokat Jézus nevéért. Ezután kínpadra vonták az ártatlan szüzet, de ő a legnagyobb kínok között is állhatatos maradt, a végén lefejezték.

Ereklyéit 1634-ben fedezték fel a Santi Luca e Martina templom kriptájában, a templom felújítási munkálatai során.

IMA A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKÁÉRT

(Szent Bonaventura)
Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett, keresztre feszített és megdicsőült egyszülött Fia által, hogy árassza belénk a hét ajándék Szentlelkét, aki minden teljességével rajta nyugodott.

Add meg nekünk:

  • a bölcsesség lelkét, hogy az élet fájának, aki Te vagy igazában, gyümölcsét, éltető ízét megízleljük;
  • az értelem ajándékát, hogy elménk látása megvilágosodjék;
  • a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre lépjünk útjainkban;
  • az erősség ajándékát, hogy támadó ellenségeink zaklatását erőtlenné tegyük;
  • a tudomány ajándékát, hogy a jó és rossz megkülönböztetéséhez kellő szent tudománnyal beteljünk;
  • a jámborság adományát, hogy az irgalom indulatát magunkra vegyük;
  • az istenfélelem ajándékát, hogy elkerüljünk minden rosszat, mély tisztelettel megnyugodjunk örök Fölséged végzésében.

Ó, a megszentelő kegyelem révén lelkemben lakozó Szentlélek, légy velem, maradj nálam, vívd meg vélem együtt harcaimat és sikereimet, kelts bennem fölényes, örvendező lelkületet, s vezesd örök győzelemre Téged követni, sugallataidra hallgatni kész lelkemet! Ámen.
Azt akartad, hogy ezeket kérjük abban a szent imádságban, amelyre bennünket tanítottál. Kérünk, hadd nyerjük el most is szent kereszted által mindezt szentséges Neved dicsőségére, akinek az Atyával és Szentlélekkel együtt tisztelet és dicsőség, hálaadás, tisztesség és hatalom mindörökkön-örökké. Ámen.