16. Az Egyház hitünk őrzője és tanítója

Az Úr egykor hetvenhét tanítványt választott és kettesével elküldötte őket ama városokba és helyekre, ahová maga is menni akart. Ezt mondotta nekik: „Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki engem küldött.” (Lk 10,1-16)


A szent katolikus Egyház a keresztséggel kapott Hitben nevel minket. Az Egyház a mi szent hitünk őrzője és tanítója. Papokat és tanítókat küld, akik az ő nevében közlik velünk a Hitet. Hogy hitünket egyre jobban megismerjük, könyveket ad kezünkbe: a Szentírást és a katekizmust, a misekönyvet és az imakönyvet.
Krisztus, az Isten Fia, teljhatalmat adott az Egyháznak a tanításra. Ezt mondotta az apostoloknak: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) Az Egyház száján keresztül maga Krisztus, a mi mennyei Urunk és Mesterünk tanít minket. Ezt mondotta: „Aki titeket hallgat, engem hallgat.” (Lk 10,16)

Az Egyház hitünk legfontosabb tanításait röviden az apostoli hitvallásban foglalta össze. Isten azt akarja, hogy hallgassunk az Egyházra. Hinnünk kell, amit az Egyház hisz és hinni tanít. Így az igazság útján haladunk és egy napon eljutunk az örök életbe.
Hitünk legrövidebb összefoglalója a keresztvetés. Midőn keresztet vetünk, megvalljuk hitünket Istenben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben és abban, hogy az Úr kereszthalála megváltott minket.

„Nincs ragyogóbb gazdagság, nagyobb tisztesség, nincs nagyobb jó a világon, mint a katolikus Hit.”

(Szent Ágoston)