Január 13. Péntek, Engesztelő nap

Fatimai felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk!

Szeplőtelen Szívednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak. Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, általa és Vele pedig az örök Atyához! Így járunk, a hit, remény és szeretet fényében, hogy a világ megismerje, hogy Krisztust az Atya küldte, hogy számunkra elhozza örömhírét. Mint az Ő követei, hirdetjük Őt, és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig.

Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva és föltámadásának tanúiként az Atyához megyünk. A legszentebb Szentháromság tiszteletére, akit imádunk és dicsérünk és magasztalunk mindörökké. Ámen.

Fatimai Boldogságos Szűz Mária, kérünk, járj közben országunk fiataljaiért, hogy minél többen hallják meg a hívó szót és ajánlják fel életüket Isten szorosabb követésére olyan módon, ahogy ez leginkább üdvösségüket és a rájuk bízottak üdvösségét szolgálja. Te igent mondtál Isten Akaratára, imádkozz a meghívott fiatalokért, hogy egész szívvel tudjanak ők is igent mondani arra az életre, amelyre Isten hívja őket. Segítsd a már elkötelezetteket, hogy egész életükben hűségesek tudjanak maradni, és egykor Veled és a Szentháromsággal együtt lehessenek Boldog Jácintával, Ferenccel és Luciával és az összes szenttel. Amen.