Május 27. – Hétfő

Litánia a Szentlélekhez

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mindenható örök Isten, Irgalmazz nekünk!

Jézus, az élő Isten Fia, világ megváltója, Ments meg Uram minket!

Atya és Fiú Lelke, örök Szeretet, Szentelj meg minket!

Szentháromság egy Isten, Hallgass meg minket!

Szentlélek Isten, az Atyával és a Fiúval egy, Jöjj el közénk!

A szerető és irgalmas Atya ígérete

A Mindenekfölötti ajándéka

Adományok forrása

Lelkek kenete

Szent tűz

Égő szeretet

Igazság Lelke

Bölcsesség és értelem Lelke

Tanács és erő Lelke

Ismeret és jámborság Lelke

Az Úr félelmének Lelke

Az ima ajándékának Lelke, Jöjj el közénk!

A bűnbánat és bizalom Lelke

Szelídség és engedelmesség Lelke

Béke és türelem Lelke

Szerénység és tisztaság Lelke

Vigasztaló Lélek

Szentté tevő Lélek

Az Úr Lelke, aki mindeneket megtöltesz

Csalatkozhatatlan Lélek

Istengyermekség Lelke

Szentlélek Isten

Szentlélek Úr Isten, Hallgass meg minket!

Gyújtsd lángra szívünkben szereteted tüzét

Tégy minket erőssé és kitartóvá a hitben

Vezess minket parancsaid útján

Add, hogy engedelmeskedjünk indításaidnak

Taníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünk

Segíts egymást szeretnünk és elviselnünk

Végy körül minket szeretettel és irgalommal testvéreink iránt

Kelts bennünk utálatot a gonosszal szemben

Vezess minket a jócselekedetek gyakorlásában

Vértezz föl az erényes életre

Te légy örök jutalmunk

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Küldd el nekünk Szentlelkedet!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Áraszd lelkünkbe Szentlelked adományait!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Add nekünk a bölcsesség és jámborság Lelkét!

Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét!

És gyújtsd bennünk lángra isteni szereteted tüzét!

Könyörögjünk.

Urunk, a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket!

Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket!

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, Aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Ámen.

Ima a Szentlélekhez

(XII. Pius pápa)

Jöjj, Szentlélek, válaszd testemet templomoddá! Jöjj, és maradj velem mindenkor!

Tölts el bensőséges szeretettel Jézus Legszentebb Szíve iránt, hogy teljes szívemmel,

egész lelkemmel, minden érzületemmel és teljes erőmből szolgáljak neki.

Neked ajándékozom testem és lelkem összes képességeit.

Uralkodj minden szenvedélyemen, érzelmemen és indulatomon!

Vedd el értelmemet és akaratomat, emlékezetemet és fantáziámat!

Ó, Szeretet Lelke, tölts el bőségesen hatékony kegyelmeiddel!

Öntsd belém erényeid teljességét, növeld hitemet, erősítsd reményemet,

gyarapítsd bizalmamat, és gyullaszd fel szeretetemet!

Árassz el hét ajándékod, gyümölcseid és boldogságaid bőségével!

Legszentebb Szentháromság, lelkem legyen a szentélyed! Ámen.