Május 24. – Péntek, Kántorböjt

IMA A PAPOKÉRT – KÁNTORBÖJTRE – PÉNTEK

Ima a Jó Pásztorhoz

Jézus, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved.

Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe!

Küldj méltó papokat szent egyházadba!

Küldj szerzeteseket és szerzetesnőket!

Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, akit szolgálatodra kiválasztottál,

viszont senki hivatás nélkül be ne jusson szentélyedbe!

Mária, apostolok királynéja könyörögj érettünk!

Ámen.

Lisieux-i Szent Teréz imája

Jézus, örök főpap!

Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik.

Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent testedet.

Őrizd meg tisztán ajkukat, melyeket szent véred pirosít.

Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket, melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít. Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őket a világ mételyétől. A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt add nekik a lelkeket átváltoztató erőt is.

Áldd meg munkájukat bő terméssel és ajándékozd nekik egykor az örök élet koronáját. Amen.

Pénteki litánia a boldog kimúlásért

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, – Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Jézus, ki érettünk harminc ezüst pénzen eladattál, –Irgalmazz nekünk!

Jézus, ki véres verejtékben az angyaltól megerősítettél,

Jézus, ki érettünk csók által az áruló Júdástól elárultattál,

Jézus, ki érettünk, mint gonosztevő a fogságban megkötöztettél,

Jézus, ki érettünk Annás főpapnál arcul csapdostattál,

Jézus, ki Kaifás házában Pétertől háromszor megtagadtattál,

Jézus, ki Pilátus előtt hamisan bevádoltattál,

Jézus, ki fehér ruhában Heródestől megcsúfoltattál,

Jézus, ki érettünk kegyetlenül megostoroztattál,

Jézus, ki érettünk tövissel megkoronáztattál,

Jézus, ki a keresztnek halálára ítéltettél,

Jézus, ki latrok között érettünk felfeszíttettél,

Jézus, ki élrettünk a keresztfán keserves kínokban meghaltál,

Isten, irgalmazz nekünk! – Isten, irgalmazz nekünk!

Jézus, kegyelmezz nekünk! – Jézus, kegyelmezz nekünk!

Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!

Döghaláltól, járványtól és háborútól, – Ments meg minket, Jézus!

Minden bűntől és az örök haláltól,

Keserves kínszenvedésed és fájdalmas halálod által,

Hét szavad által, melyeket a keresztfán mondottál,

Vért csepegő öt szent sebed által,

Mi bűnösök, Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy szenvedésed és halálodnak emlékezetét bennünk megtartani méltóztassál,

Hogy nekünk igaz bűnbánatot, és boldog kimúlást adni méltóztassál

Hogy minden jelenlévő és távollévő hívőnek kegyelmet adni méltóztassál

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! –Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, emlékezzél meg a te híveidről! – Melyet kínszenvedésed emlékére alkottál.

Könyörögjünk!

Uram Jézus, aki emberi és isteni szíved megszentelt érzelmével itt jelen vagy,és így magunk előtt láthatjuk a getszemáni kert haláltusájában megnyilvánulóengedelmességedet és szeretetedet, kérünk Téged, töltsd be szívünket bűneink felett érzett őszinte bánattal, s add, hogy úgy hordozzuk keresztünket, amint Te hordoztad, az engesztelés és bűnbánat szellemében.

Engedd, hogy viszonzásul azért a szeretetért, amellyel a Getszemáni kertben értünk, bűnösökért vállaltad a szenvedéseket, mi is hálás szívvel szeressünk Téged. Ámen.