Május 18.Szombat, Pünkösd Vigíliája

(szigorú böjti nap)

Szombaton a mi égi édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária csodálatos napja.

Ezen a napon, ha nincs nagyobb ünnep, a papok is Mária tiszteletére mondják a napi szentmisét. Szombatonként fontos a rózsafüzér, a lorettói litánia, a különböző Mária-imádságok elmondása, Máriáról való elmélkedés, hogy még mélyebben gyökerezzünk katolikus hitünkben, s Mária esdeklő imádságai által, még több kegyelmet kapjunk.

Szombat Pünkösd Vigíliája

(Stációs-templom: a lateráni Szent János-bazilika.)

Azok a katechumenek, akik betegség miatt Húsvétra virradó vigílián nem vehették fel a szent keresztséget és talán néhány újonnan megtért is, Pünkösd szombatján járulhattak a szentségekhez. Ez a nap ugyanis már Tertullianus Idejében a keresztelés napja volt.

Az ünnep, mint Nagyszombaton, a Lateránban van és a szertartás is a nagyszombatinak a megrövidItése. — a Jövendölések, a keresztkút megáldása, a keresztség kiszolgáltatása, valamint a Vigília-mise.