Április 11. – Csütörtök

IMA AZ OLTÁRISZENTSÉGHEZ

(Szent Petrus Julián imája)

Jézus! Uram! Imádlak az Oltáriszentségben és neked adom magam egész szívemmel, egész lelkemmel, minden erőmmel, meríts magadba, a legszentebb Szentségben valóságos jelenlétedbe, várok a Te megmentő szavadra, fáradtságom, kétségem ellenére.

Add végtelen szereteted ajándékának tudatát. ‘Megtört kenyér’ , Te aki állandóan feláldozod magad, hadd legyek én a Te tabernákulumod a testvérekkel való találkozás helyén, és legyek abban a helyzetben hogy Benned társaságod forrásában az elajándékozást és az örömöt megtaláljam.

Erősíts hangoddal, amivel engem hívsz, kezeiddel, amikkel támogatsz engem, az odaadás kenyerével, amivel táplálsz engem, hadd legyek eszköze végtelen békédnek, aki te magad vagy!

Köszönöm Uram , hogy hívtál engem, veled és a testvérekkel imaközösségben maradni azért, hogy az örök isteni szellemed tüzébe öltözzek. Maradj nálam, törd tovább a kenyeret azért, hogy az éjszaka aggodalma engem ne győzzön le.

A legszentebb Szentség szeretett Asszonyának közbenjárására kérlek Téged, hogy hűséges, imádó, és izzó misszionárius legyek a te Eucharisztikus Birodalmad megérkezésének tiszteletére! Amen.

Nagy Szent Getrúd imája

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszentség, annyiszor, ahány csillag van az égen, szikra a tűzben, vízcsepp a tengerben, porszem a földön: amennyi virág van tavasszal, gyümölcs nyáron, levél ősszel, hópehely télen: amennyi teremtett lény van az égben és a földön, mert minden dicsé­retre legméltóbb vagy, Isten báránya, aki itt a kenyér színe alatt való­sággal jelen vagy.

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszentség, annyi dicsérettel, amennyit cselekedetekben tanúsítani, szájjal kimondani, gondolattal felfogni és szívvel érezni, az angyalok és emberek szellemi erejével elgondolni és elérni lehet, mert örök dicséretre vagy méltó, Úristenünk, aki lelkünket szent testeddel és véreddel táplálod.

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszentség, annyi dicsérettel, amennyit az imádandó Szentháromság mindenhatóságával művel, tudásában megismer, jóságában óhajt, mert határtalanul dicsé­retre vagy méltó, Jézusunk, élő Isten Fia, aki az Oltáriszentségben nemcsak emberségedet, hanem istenségedet is nyújtod a lelkeknek, akik téged tiszta szívvel magukhoz fogadnak. Ámen.

AZ OLTÁRISZENTSÉG IMÁDÁSA

Kérlek, Jézusom, segíts, hogy életem minden napján csak neked szolgáljak. Kérlek add meg a kitartás kegyelmét, hogy minden körülmények között meg tudjam találni a Te rendszeres dicsőítésedre szánt időt, mert semmihez sem mérhető az a béke és erő, amit eléd borulva, az időmet Neked szánva kapok Tőled. Dicsőséges Szentháromság, Szűz Mária, Szent Angyalok! Segítsetek, hogy Jézust az Oltáriszentségben rendszeresen tudjam imádni, és ezt soha abba ne akarjam hagyni! Amen.