Április 2. – Kedd

Szent Antal kisebb rózsafüzére

(egytizenharmados)

A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:

Keresztvetés

Tizenharmadokra:

1. szemre:

Szent Antal, te oly sok halottat támasztottál fel. imádkozz értem, hogy a bűn halálából életre kelve szüntelenül a kegyelem állapotában lehessek. Ámen. Miatyánk

2. szemre:

Szent Antal, te tanításod által sok tévelygőt vezettél vissza az egyházba. Imádkozz azokért,

akik az igaz hittől eltávolodtak, és segítsd őket, hogy rátaláljanak az igaz krisztusi útra. Ámen.

Miatyánk

3. szemre:

Szent Antal, te a bajok ellen erős oltalmazó vagy. Óvj meg minket minden lelki bajtól,

hogy egykor veled együtt dicsőíthessem Istent a mennyben. Ámen. Miatyánk

4. szemre:

Szent Antal, te a gonosz lélek megrontója voltál. Nyújtsd felém védő, segítő karodat,

hogy a pokol kísértéseit legyőzhessem. Ámen. Miatyánk

5. szemre:

Szent Antal, te számtalan gyógyíthatatlan betegen segítettél. Gyógyíts meg engem is minden testi és lelki bajból, hogy Istennek tiszta szívből szolgálhassak. Ámen. Miatyánk

6. szemre:

Szent Antal, te a tengeren utazókat a viharból a partra vezetted. Mentsd meg az én lelkemet is, hogy el ne merüljön a bűnben, hanem biztosan célhoz érjen. Ámen. Miatyánk

7. szemre:

Szent Antal, a te pártfogásod által széttörtek a rabok bilincsei. Szabadíts meg engem is bűneim bilincseitől, hogy lelkem szabadon szárnyalhasson Isten felé. Ámen. Miatyánk

8. szemre:

Szent Antal, a te pártfogásod által sokan nyerték vissza elveszettnek hitt hozzátartozóikat. Könyörögj értem, hogy el ne tévelyedjek, és a katolikus egyháznak mindig hű tagja legyek. Ámen. Miatyánk

9. szemre:

Szent Antal, a te közbenjárásodra sokan megtalálták elveszett tárgyaikat. Járj közbe értem,

hogy a kegyelem állapotát soha el ne veszítsem. Ámen. Miatyánk

10. szemre:

Szent Antal, pártfogásod által, sokan meghallgatást nyertek ügyeikben.

Segítsd ezután is az özvegyeket, árvákat, szegényeket és minden szükségben szenvedő embert. Ámen. Miatyánk

11. szemre:

Szent Antal, te minden veszélyben biztos menedékem vagy. Védj meg engem minden veszélytől, ami lelkemet bűnbe, testemet a romlásba sodorhatná. Ámen. Miatyánk

12. szemre:

Szent Antal, te sohasem nézted el mások nyomorúságát anélkül, hogy ne segítettél volna rajtuk. Kérlek, óvj meg engem az élet bajaitól, és munkámra kérd mennyei Atyánk áldását. Ámen. Miatyánk

13. szemre:

Szent Antal, dicsérünk, és áldunk téged azért a hatalomért, mellyel Isten felruházott.

Kérünk, ne hagyd el a benned bízókat semmiféle bajukban. Ámen. Miatyánk

Befejezés:

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala,

most és mindenkor, és Mindörökkön Örökké! Ámen!

HIMNUSZ A SZENT ŐRZŐANGYALOKHOZ

Teremtő Isten, szent, örök, szárazföld, tenger, ég Ura,

igazságod mér érdemet, jutalmaz, s bűnök ostora.

Te sok társával elveted fellázadt, büszke angyalod,

de szolgáiddá rendeled a többi híven hódolót.

Most hittel, bízva kér szavunk: ilyen védőket küldj nekünk,

hogy üdvösségre általuk vezesse jobbod életünk.

Vigasszal látogassanak, tisztítva jóra intsenek,

tanítva lángra gyújtsanak, kísértőt messze űzzenek.

Őrangyaloknak Istene, így biztosítsd a jó utat,

hogy égbe jutva általuk, meglássuk egykor arcodat.

Dicsőség néked, Istenünk, ki trónolsz angyalok felett,

és köztük készítesz nekünk a mennyben boldog lakhelyet. Amen.

Szent Mihály arkangyal, Te vagy a mi védelmezőnk és oltalmazónk a gonosszal szemben. Tartsd az Igazság Pajzsodat fölénk, és védelmezz minket a sátán elleni harcban. Segíts nekünk a Szent Szeretet helyes útját felismerni. Tarts minket mindig az Igazság Pajzsod mögött, és világosíts meg minket általa a jó és a rossz közötti döntéseinkben. Ámen!