Március 12. – Kedd

IMA A SZENT ŐRZŐANGYALHOZ

Uram, Jézus Krisztus! Világ megváltója! Add, hogy kézen fogva szent Őrzőangyalomtól, mind igazabban és teljesebben találjalak meg téged és Égi Édesanyánkat, a Boldogságos Szűzanyát! Add, hogy mind jobban megismerjem Szent Szíved kívánságait velem szemben! Ó, Uram Jézus, ajándékozz nekem igaz és lelkem mélyéig ható megtérést, hogy megszabadulva önző énemtől, mind jobban szolgálhassalak Téged és az embereket is. Vedd Uram napjaim minden fáradságát, kellemetlenségét, nehézségét és szenvedését, mint könyörgő és engesztelő áldozatot bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen.

Szent Antal kisebb rózsafüzére

(egytizenharmados)

A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:

Keresztvetés

Tizenharmadokra:

1. szemre:

Szent Antal, te oly sok halottat támasztottál fel. imádkozz értem, hogy a bűn halálából életre kelve szüntelenül a kegyelem állapotában lehessek. Ámen. Miatyánk

2. szemre:

Szent Antal, te tanításod által sok tévelygőt vezettél vissza az egyházba. Imádkozz azokért,

akik az igaz hittől eltávolodtak, és segítsd őket, hogy rátaláljanak az igaz krisztusi útra. Ámen.

Miatyánk

3. szemre:

Szent Antal, te a bajok ellen erős oltalmazó vagy. Óvj meg minket minden lelki bajtól,

hogy egykor veled együtt dicsőíthessem Istent a mennyben. Ámen. Miatyánk

4. szemre:

Szent Antal, te a gonosz lélek megrontója voltál. Nyújtsd felém védő, segítő karodat,

hogy a pokol kísértéseit legyőzhessem. Ámen. Miatyánk

5. szemre:

Szent Antal, te számtalan gyógyíthatatlan betegen segítettél. Gyógyíts meg engem is minden testi és lelki bajból, hogy Istennek tiszta szívből szolgálhassak. Ámen. Miatyánk

6. szemre:

Szent Antal, te a tengeren utazókat a viharból a partra vezetted. Mentsd meg az én lelkemet is, hogy el ne merüljön a bűnben, hanem biztosan célhoz érjen. Ámen. Miatyánk

7. szemre:

Szent Antal, a te pártfogásod által széttörtek a rabok bilincsei. Szabadíts meg engem is bűneim bilincseitől, hogy lelkem szabadon szárnyalhasson Isten felé. Ámen. Miatyánk

8. szemre:

Szent Antal, a te pártfogásod által sokan nyerték vissza elveszettnek hitt hozzátartozóikat. Könyörögj értem, hogy el ne tévelyedjek, és a katolikus egyháznak mindig hű tagja legyek. Ámen. Miatyánk

9. szemre:

Szent Antal, a te közbenjárásodra sokan megtalálták elveszett tárgyaikat. Járj közbe értem,

hogy a kegyelem állapotát soha el ne veszítsem. Ámen. Miatyánk

10. szemre:

Szent Antal, pártfogásod által, sokan meghallgatást nyertek ügyeikben.

Segítsd ezután is az özvegyeket, árvákat, szegényeket és minden szükségben szenvedő embert. Ámen. Miatyánk

11. szemre:

Szent Antal, te minden veszélyben biztos menedékem vagy. Védj meg engem minden veszélytől, ami lelkemet bűnbe, testemet a romlásba sodorhatná. Ámen. Miatyánk

12. szemre:

Szent Antal, te sohasem nézted el mások nyomorúságát anélkül, hogy ne segítettél volna rajtuk. Kérlek, óvj meg engem az élet bajaitól, és munkámra kérd mennyei Atyánk áldását. Ámen. Miatyánk

13. szemre:

Szent Antal, dicsérünk, és áldunk téged azért a hatalomért, mellyel Isten felruházott.

Kérünk, ne hagyd el a benned bízókat semmiféle bajukban. Ámen. Miatyánk

Befejezés:

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala,

most és mindenkor, és Mindörökkön Örökké! Ámen!

Imádságok a szent arkangyalokhoz

Szent Rafael arkangyal, az utazók biztos oltalmazója!

Kérünk téged, kísérj minket angyalaid légióival és seregeivel s mindenkor védj meg a gonosz kísértő cselvetéseitől. Segíts minket testi, lelki bajainkban és oltalmazón állj mellettünk.

Ámen.

Szent Mihály arkangyal!

Oltalmazz meg minket a gonosz kísértéseitől, csábításaitól és támadásaitól.

Kérésünkre és őrangyalaink kérésére taszítsd le a gonoszság szellemeit a kárhozat helyére.

Ámen.

Szent Gábriel arkangyal!

Szüntelenül köszöntsd szeretetre méltó Királynőnk „háromszor szent és kegyelemmel teljes Szeplőtelen Szívét” a mennyei üdvözlettel összes angyalaiddal és őrangyalainkkal együtt.

Ámen.