Február 6. – Kedd

Önmagunk felajánlása Szent Mihály arkangyalnak

Szent Mihály arkangyal, az Ég fejedelme és az Egyház oltalmazója, rád bízom magamat, őrangyalom kíséretében és a Menny minden angyalának jelenlétében, hogy imáimat a tieddel egyesítve, dicsérhessem és magasztalhassam a Szentháromságot.

Esd ki számomra Istentől a kegyelmet, hogy gondolataim, szavaim és tetteim mindig hűségesek legyenek az Evangélium tanításához, és tiszta maradhassak, legyőzve a világ fejedelmének fondorlatait, kísértéseit és megtévesztéseit. Ámen.

Fohász Szent Antalhoz

Óh, dicsőséges Szent Antal!

Te látod, miként az én hitem gyönge és tehetetlen, hiszen gyakran úgy élek, mintha nem is hinnék már semmit! Megalázódva és mély tisztelettel szemlélem a te csodálatos hitedet, mely minden szavadnak és tettednek egyedüli forrása volt!

Kérlek, kedves Szent Antal, imádkozzál érettem, hogy hitem megerősödjék, és ne legyen lelkem többé olyan, mint a kietlen pusztaság.

Kérj számomra erőt vallásos kötelmeim teljesítésére,megnyugvást az Isten akaratán, kitartást avallásgúnyoló vagy hitközömbös szokások elleni küzdelemben, hogy egyedül csak a hit világánál járjak és küzdjek e földön, és annak erejével nyerjem el a mennyei koronát. Ámen!