Jézus neve a halál óráján

Végül a legvégső, legfontosabb csatában, melytől örök üdv vagy kárhozat függ: a haláltusában Jézus nevébe helyezi a keresztény összes vigaszát és reménységét; és azt hiszem, valamennyien egyetértünk Szent Viktorról nevezett Hugóval, aki azt mondja: „Három dolgot kívánok magamnak a halál órájára: Utolsó táplálékom Jézus szent teste legyen, utolsó gondolatom Jézus szenvedése legyen és utolsó szavam Jézus drága neve legyen”. Azért is a halállal küszködők fülébe Jézus szent nevét szoktuk súgni, őket ezzel bátorítani és vigasztalni. És ez annál is ajánlatosabb, mert Egyházunk a haldoklók búcsúját ahhoz a feltételhez kötötte, hogy Jézus nevét ajakkal, vagy ha az már nem lehet, legalább szívben segítségül hívjuk.